Śląski Urząd Wojewódzki opracował ranking atrakcyjności lokalizacji punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, udzielanej na terenie województwa. Częstochowa ponownie jest jego liderem – zarówno w pierwszym jaki i drugim kwartale tego roku najwięcej porad w całym województwie udzielono w dwóch punktach znajdujących się w Urzędzie Miasta Częstochowy.

Opracowując ranking atrakcyjności punktów NPP, posłużono się tzw. skorygowaną średniomiesięczną liczbą porad, uwzględniającą m.in. łączną liczbę porad w danym punkcie i liczbę godzin ich pracy, okres funkcjonowania punktu, liczbę punktów w danej lokalizacji, czy współczynnik miesięcznego wymiaru pracy punktów.

Po zestawieniu wszystkich danych, sporządzono ranking. Według analiz, najwyższą skorygowaną średniomiesięczną liczbę porad w II kwartale – średnio 92 –  udzielono w dwóch punktach, znajdujących się w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13. Jest to liczba wyższa niż w I kwartale, w którym średnia wyniosła 87 porad. Drugie miejsce w rankingu, ze średnią ilością porad 72 przypadło punktowi znajdującemu się w Sosnowcu, a trzecie (59 porad) punktowi w Rudzie Śląskiej.

Cały ranking składa się z 214 lokalizacji (na terenie województwa śląskiego).

System nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje w  Częstochowie od 2016 roku. Dziewięć Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej działa na terenie całego miasta przez 5 dni w tygodniu 4 godziny dziennie. Od kwietnia 2017 funkcjonują one także w wybrane soboty. Więcej informacji o lokalizacji Punktów i godzinach funkcjonowania: http://www.czestochowa.pl/page/5414,nieodplatna-pomoc-prawna-w-czestochowie-.html

Przypomnijmy, że w Częstochowie, od początku 2011 roku – a więc na długo zanim zaczął w Polsce funkcjonować system nieodpłatnej pomocy prawnej – z inicjatywy prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka, miejscy radcy prawni udzielali bezpłatnej pomocy częstochowianom  (raz w tygodniu i w wybrane soboty). Darmowe porady prawne w Urzędzie Miasta pomimo wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej są nadal kontynuowane. We wtorki od godz. 15 do 16.30 miejscy prawnicy czekają na tych częstochowian, którzy z uwagi na kryteria przewidziane w ustawie nie mogą skorzystać z porad w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Na te spotkania w Urzędzie Miasta nie trzeba się zapisywać, trzeba mieć jednak jednoznaczne wskazanie z Punktów, że tam pomoc nie może być udzielona.

Related Posts