BIAŁĄ WSTĄŻKĘ PRZYPINANO TAKŻE W CZĘSTOCHOWIE

BIAŁĄ WSTĄŻKĘ PRZYPINANO TAKŻE W CZĘSTOCHOWIE

Młodzieżowy happening pod hasłem „Nie Krzycz! Przytul!” zakończył kilkudniową Kampanię Białej Wstążki, odbywającą się w ramach światowej akcji profilaktyczno-edukacyjnej poświęconej zjawisku przemocy wobec kobiet.

Organizatorami kampanii były Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na Terenie Miasta Częstochowy.

Jej celem było zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy domowej i przemocy wobec kobiet, a także kształtowanie krytycznych postaw wobec tych zjawisk oraz edukacja w zakresie konstruktywnych sposobów wywierania wpływu i rozwiązywania konfliktów.

W siedzibie MOPS przy ul. POW 2 mieszkańcy mogli skorzystać z bezpłatnych porad ekspertów, m.in. terapeuty pracującego zarówno z osobami doświadczającymi przemocy jak i tymi, którzy ją stosują; psychologa dziecięcego; prokuratora; kuratora; przedstawicieli Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy policji. Jednocześnie w częstochowskich szkołach odbywały się warsztaty prowadzone przez specjalistów do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Finałem akcji był piątkowy happening (9 grudnia) na pl. Biegańskiego. Jego celem było propagowanie haseł kampanii wśród mieszkańców i zachęcenie ich do porozumiewania się bez krzyku i przemocy. Gościom przypięto białe wstążki – symbol kampanii. Władze Częstochowy reprezentował zastępca prezydenta Ryszard Stefaniak.

Następnie uczennice i uczniowie, niosąc własnoręcznie wykonane banery z hasłami promującymi zachowania pozytywne i wolne od przemocy, rozeszli się po centrum miasta, wręczając mieszkańcom niebieskie baloniki i wyjaśniając cele akcji.

Kampania Białej Wstążki to zainicjowana w 1991 roku w Kanadzie, międzynarodowa akcja przeciwko przemocy wobec kobiet, organizowana przez mężczyzn i głównie do nich skierowana. Została zainspirowana tragicznymi wydarzeniami w 1989 roku na Politechnice w Montrealu, kiedy młody mężczyzna zastrzelił tam 14 studentek i ranił 13 innych osób, oskarżając młode kobiety o zajęcie mu miejsca na uczelni. Symbolem akcji jest biała wstążka, będąca osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Zdrowie