BIAŁĄ WSTĄŻKĘ PRZYPINANO TAKŻE W CZĘSTOCHOWIE

by biuro

Młodzieżowy happening pod hasłem „Nie Krzycz! Przytul!” zakończył kilkudniową Kampanię Białej Wstążki, odbywającą się w ramach światowej akcji profilaktyczno-edukacyjnej poświęconej zjawisku przemocy wobec kobiet.

Organizatorami kampanii były Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na Terenie Miasta Częstochowy.

Jej celem było zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy domowej i przemocy wobec kobiet, a także kształtowanie krytycznych postaw wobec tych zjawisk oraz edukacja w zakresie konstruktywnych sposobów wywierania wpływu i rozwiązywania konfliktów.

W siedzibie MOPS przy ul. POW 2 mieszkańcy mogli skorzystać z bezpłatnych porad ekspertów, m.in. terapeuty pracującego zarówno z osobami doświadczającymi przemocy jak i tymi, którzy ją stosują; psychologa dziecięcego; prokuratora; kuratora; przedstawicieli Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy policji. Jednocześnie w częstochowskich szkołach odbywały się warsztaty prowadzone przez specjalistów do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Finałem akcji był piątkowy happening (9 grudnia) na pl. Biegańskiego. Jego celem było propagowanie haseł kampanii wśród mieszkańców i zachęcenie ich do porozumiewania się bez krzyku i przemocy. Gościom przypięto białe wstążki – symbol kampanii. Władze Częstochowy reprezentował zastępca prezydenta Ryszard Stefaniak.

Następnie uczennice i uczniowie, niosąc własnoręcznie wykonane banery z hasłami promującymi zachowania pozytywne i wolne od przemocy, rozeszli się po centrum miasta, wręczając mieszkańcom niebieskie baloniki i wyjaśniając cele akcji.

Kampania Białej Wstążki to zainicjowana w 1991 roku w Kanadzie, międzynarodowa akcja przeciwko przemocy wobec kobiet, organizowana przez mężczyzn i głównie do nich skierowana. Została zainspirowana tragicznymi wydarzeniami w 1989 roku na Politechnice w Montrealu, kiedy młody mężczyzna zastrzelił tam 14 studentek i ranił 13 innych osób, oskarżając młode kobiety o zajęcie mu miejsca na uczelni. Symbolem akcji jest biała wstążka, będąca osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Related Posts

Szambo betonowe