Telefony ważne w całej Polsce

Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Straż miejska 986
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994

Adwokaci Częstochowa, obsługa prawna firm i osób prywatnych

Pogotowia w Częstochowie:

Pogotowie Ratunkowe – Sekcja Wezwań Alarmowych, ul. Sikorskiego, tel. 378-51-20, 378-51-21, 378-51-22, 378-51-23

Pogotowie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, ul. Bialska 104/118, tel. 322-27-77

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Kilińskiego 10, tel. 324-39-22

NZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego EMC w Częstochowie
ul. Śląska 19 SP 559
42-217 Częstochowa
Telefon alarmowy: 19 676
Dyspozytornia:
tel. / faks: (34) 374-07-30
Strona www: http://ambulanstransport.eu
Adres e-mail: emc@ambulanstransport.eu

Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego, ul. Żyzna 15, tel. 365-02-78

Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. 324-23-55

Pogotowie Opiekuńcze, ul. Legionów 58, tel. 361-92-69

Pogotowie Ciepłownicze, tel. 368-04-60

Pogotowie energetyczne, tel. 324-62-45 lub 324-30-59

Pogotowie wodno-kanalizacyjne, tel. 362-87-72

Wspólnota Anonimowych Alkoholików – Intergrupa AA “Centrum” Częstochowa

Intergrupa AA “Centrum” Częstochowa
ul. Piłsudskiego 41/43
42-200 Częstochowa

Spotkania Intergrupy: wtorki, czwartki, soboty o godz. 18.30

Telefon kontaktowy: 795 109 664
czynny: wt, czw, sob. 17.30-20.30

e-mail: aa.czestochowa@op.pl

borelioza leczenie Warszawa

Hospicjum, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej,
ul. Dekabrystów 17/19 – dyżury całodobowe, tel. 361-09-82

 

 

Przewozy niepełnosprawnych, tel. 363-82-26

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Oddział Terenowy w Częstochowie.Adres: Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa Telefon: (34) 360-58-90Fax: (34) 360-58-89, Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 07:00-14:00, Strona www: www.rckik-katowice.com.pl

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 82/94
42-200 Częstochowa
tel.(34) 3615521, 3615563
fax.(34) 3615569
www.straz.czestochowa.pl
e-mail: kmpsp.czestochowa@interia.pl

Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze
Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie podlegają cztery Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze:
JRG-1 w Częstochowie ul. Rejtana 25/35 tel. 3635114
JRG-2 w Częstochowie ul. Sikorskiego 82/94 tel. 3615521 w. 158
JRG-3 w Częstochowie ul. Strażacka 3 tel. 3242222
JRG-4 w Koniecpolu ul. Mickiewicza 40 tel. 3551572

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd w Częstochowie
CZĘSTOCHOWA ul. Jana III Sobieskiego 5
tel. 34 324-23-53

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
CZĘSTOCHOWA ul. Św.Brata Alberta 6
tel. 34 324-39-21

URZĘDY CELNE
Izba Celna w Katowicach. Referat Kontroli Podmiotów Gospodarczych
CZĘSTOCHOWA ul. Legionów 59
tel. 34 361-90-89

Urząd Celny w Częstochowie
CZĘSTOCHOWA ul. Legionów 59a
tel./fax 34 366-93-20
tel. 34 361-94-94

CZĘSTOCHOWA:

PKS – 324 66 16, 368 16 22

lotnicza – 952, 324 34 29, 324 11 83

międzynarodowych linii autokarowych – 365 11 17

paszportowa – 324 94 87

Centrum Informacji Turystycznej – 368 22 50, 368 22 60

Jasnogórskie Centrum Informacji – 365 38 88, 377 74 08

przewozy niepełnosprawnych – 368 32 75

Informacja PKP, PKS LUBLINIEC:

PKP – 356 24 76

PKS – 353 20 34

Informacja PKP, PKS MYSZKÓW:

PKP – 313 11 31

PKS – 313 18 15

Telefony zaufania:

Ogólne:

Telefon Zaufania Polskiej Ligi Trzeźwości, tel. (0-22) 635-86-20

Telefon Zaufania AIDS, tel. (022) 622-50-01 (poniedziałek-sobota przez całą dobę)

Informacja o AIDS, tel. 958

Częstochowa:

Częstochowski – ogólny, tel. 988 (w godz. 16.00-06.00),

Młodzieżowy, tel. 363-20-50 (pn.-pt. godz. 15.00-19.00),

Anonimowych Alkoholików, tel. 361-53-59 (poniedziałek, środa, piątek g. 17-19)

Dla ludzi z problemem alkoholowym, (pn.-pt. godz. 17.00-20.00), tel. 361-41-50

Monaru (antynarkotykowy, dla nosicieli HIV i chorych na AIDS), tel. 365-48-99, 324-32-56

Telefon zaufania – adopcja dzieci, (pn. 12.00-15.00, śr. 12.00-14.00, pt. 14.00-18.00),
tel. 324-30-51

Adopcyjny i dla rodzin zastępczych, tel. 361-49-11, 324-30-51

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, tel. 365-30-44

Dla kobiet po mastektomii i potrzebujących informacji związanych z rakiem piersi,
(śr. godz. 16.00-17.00), tel. 325-55-22

Jasnogórski Telefon Zaufania, tel. 365-22-55 (w godz. 20.00-00.00)

Telefon Zaufania Policji, tel. 365-44-00

Lubliniec:

Telefon Zaufania Policyjny, tel. 356-24-21

Pogotowie Ogrodnicze inż. Janusz Zaremba

 • przeglądy zdrowotności ogrodów
  diagnozowanie chorób i szkodników
  zwalczanie chorób i szkodników w trawnikach
  zwalczanie pędraków i turkucia podjadka
  zwalczanie trudnych szkodników do wykrycia

ul. Naftowa 54, 42-202 Częstochowa, tel.: 34 3629586, 0692 588 649

odpady budowlane Kraków

Częstochowa:

Urząd Miasta, ul. Śląska 11/13, tel. 370-71-00, http://www.czestochowa.um.gov.pl/

Gminy pow. częstochowskiego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Odział zamiejscowy. ul. Jana III Sobieskiego 7,
tel. 324-97-45

Starostwo Powiatowe, ul. Jana III Sobieskiego 9, tel. 34 322-91-00, fax. 34 3229-111

Kasa Chorych, ul. Jana III Sobieskiego 9, tel. 324-24-85, 368-04-35

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Okólna 17/19, tel. 361-17-66, 361-07-71, 361-03-26

Śląska Regionalna Kasa Chorych, oddział w Częstochowie, tel. 324-24-85, 368-04-35

Inspekcja Handlowa, ul. Jana III Sobieskiego 7, tel. 324-70-59, 324-70-49

Państwowa Inspekcja Pracy, tel. 361-20-50, 324-72-81, ul. Warszawska 30, porady prawne – poniedziałki-piątki, g. 8.00-15.00;

Klub Federacji Konsumentów, tel. 324-98-75, ul. Nowowiejskiego 3, czynny codziennie
w godz. 10.00-18.00; bezpłatne porady prawne we wtorki i czwartki, godz. 13.00-16.00;

Komitet Ochrony Praw Dziecka, tel. 365-30-44;

Urząd Celny w Katowicach. Oddział, ul. Legionów 59a, tel. 361-94-94

I Urząd Skarbowy, ul. Rolnicza 33, tel. 325-57-35 lub 325-57-50

II Urząd Skarbowy, ul. Tkacka 3/5, tel. 361-92-30

Izba Skarbowa w Katowicach. Ośrodek zamiejscowy, ul. Jagiellońska 1, tel. 363-31-35
lub 363-42-55

Urząd Kontroli Skarbowej. Ośrodek zamiejscowy, ul. Rejtana 9, tel. 363-23-01

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Szymanowskiego 15, tel. 324-31-30 lub 324-40-61

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Filia, al. Niepodległości 20/22, tel. 363-58-78
lub 363-58-77

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Inspektorat Rejonowy, ul. Kopernika 38, tel. 361-46-02

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oddział, ul. Okólna 17/19, tel. 361-17-66, www.zus.czest.pl

Sejmik Samorządowy Województwa Śląskiego. Placówka zamiejscowa, ul. Jana III Sobieskiego 7,
tel. 324-63-91

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Placówka zamiejscowa, ul. Jana III Sobieskiego 7,
tel. 324-94-71

Państwowa Inspekcja Pracy. Oddział, ul. Jaskrowska 11/13, tel. 324-72-81

Miejski Rzecznik Konsumentów przy Starostwie Powiatowym, ul. Śląska 11/13 tel. 368-24-49

Śląski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach, delegatura w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 7, skargi konsumentów przyjmowane są w pok. 303a (III p.) tel. 234-70-49
lub 234-70-59

Federacja Konsumentów w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 3, tel. 324-98-75

Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin w Katowicach. Oddział zamiejscowy,
ul. Śląska 23/25, tel. 324-94-16

Izba Wytrzeźwień, ul. gen. Sikorskiego 78/80, tel. 361-39-96

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W CZĘSTOCHOWIE, 42-202 Częstochowa, ul. Rejtana 13, tel. (34) 363 82 31, 363 89 31, fax (0-34) 363 82 31, e-mail: archiwum@archiwum.czestochowa.um.gov.pl, archiwumpanczwa@poczta.fm

Archiwum od 1991 r. Przechowywanie akt i dokumentów, ul. Dekabrystów 41,
tel. 34 322-01-27, 0601-850-971, www.archiwum.biz.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, ul. Pułaskiego 4/6 przy Akademii Polonijnej
– tel. 368-09-21 wew. 36

Nowe numery telefonów wydziałów w BGŻ

Informujemy o nowych numerach telefonów UM w budynku przy ul. Waszyngtona 5:

sekretariat Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami – 3707 832, 3707 833

sekretariat Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego – 3707 711

Kancelaria adwokacka w Częstochowie Jagiełło Smolarek

ul. Dekabrystów 82, Częstochowa, telefon: + 48 34 344 41 20, fax: + 48 34 344 41 30

Obsługa prawna osób fizycznych i firm, w tym:

 • w drodze kontaktu telefonicznego lub e-mail odpowiedzi na zapytania z dnia biznesowego dotyczące podstawowych problemów związanych z działalnością klienta,
 • analizy, sporządzanie opinii prawnych, projektów umów, regulaminów, projektów pism w sprawach urzędowych, uchwał, innych aktów wewnętrznych przedsiębiorstwa,
 • negocjacje w imieniu przedsiębiorcy,
 • obsługę sprawozdawczości rejestrowej i pozostałych obowiązków rejestrowych klienta wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • obsługę prawną rozwiązań i struktur przyjętych w przedsiębiorstwie w zakresie prawa pracy,
 • obsługę prawną wierzytelności klienta i dochodzenia roszczeń od jego dłużników,
 • reprezentację klienta w postępowaniach administracyjnych, w toku kontroli przedsiębiorcy, w postępowaniu podatkowym, a także w postępowaniach sądowych.

 

Sekretariat Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – 3707704

Referat Komunikacji – kierownik referatu – 3707 719

Biuro Obsługi Interesantów – rejestracja pojazdów – 3707 724 lub 721 i 722

Biuro Obsługi Interesantów – prawo jazdy – 3707 725 lub 720

Szkoły jazdy, szkolenie kierowców – 3707 717

Ważne dla interesantów – rozmieszczenie wydziałów:

– Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami – pomieszczenia na III i IV piętrze
– Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego – III i IV piętro
– Wydział Transportu i Ewidencji Gospodarczej – Referat Komunikacji – II piętro, w tym sala do obsługi interesantów
– Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Ewidencji i Dowodów Osobistych – I i II piętro, sala obsługi klientów na I piętrze
Ponadto zlokalizowano sale rozpraw dla potrzeb wydziałów
MNW i GGN – parter
TEG i SO – I piętro

Urzędy centralne:

Krajowe Biuro Wyborcze. Delegatura Wojewódzka, ul. Jana III Sobieskiego 7, tel. 324-42-24

Regionalna Izba Obrachunkowa. Zespół, al. Armii Krajowej 1/3, tel. 324-02-51

Urząd Dozoru Technicznego. Inspektorat, ul. Piłsudskiego 25/27, tel. 324-32-23

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Śląski oddział regionalny,
42-200 Częstochowa, Jana III Sobieskiego 7 tel. 324-38-77, poniedziałek – piątek: 8:15-16:15

Kłobuck:

ZUS- tel. 317-27-14

Urząd Pracy, ul. Długosza 114 – tel. 317-26-92

Urząd Skarbowy, ul. Rynek 13 – tel. 317-16-19

Lubliniec:

ZUS – tel. 356-26-33

Urząd Pracy – tel. 356-23-52

Urząd Skarbowy, ul. Paderewskiego 7b – tel. 353-15-35

Myszków:

ZUS – tel. 313-45-30

Urząd Pracy, ul. Pułaskiego 42 – tel. 313-50-20, 313-43-79

Urząd Skarbowy, ul. Pułaskiego 68 – tel. 313-15-21

Koniecpol:

Urząd Pracy, ul. Rzeczna 29 – tel. 355-14-12

Echo-Taxi 96-25
Euro-Taxi 96-21
lnter-Taxi 96-24
Radio-Taxi Carex 96-26
Taxi-Bagażowe 034 322-26 50
Radio Taxi 9191

CZĘSTOCHOWA:
Auto-Radio-Taxi s.c. – al. Wyzwolenia 9, tel. 96-29
Carex. Radio-Taxi – ul. Czecha 21, tel. 96-26
Echo Taxi. Towarzystwo Kierowców Taksówek, Wały Dwernickiego 121, tel. 361-19-19 lub 96-25
Eurocarex. Stowarzyszenie Kierowców Taksówek, ul. Czecha 21, tel. 96-21
INTER-TAXI. Stowarzyszenie Kierowców Taksówek, ul. Czecha 19a, tel. 96-24, 362-38-23,
366-99-60, tel. kom. 0800-222-222
Kulasa Antoni. Taksówka bagażowa, ul. Jastrzębia 18, tel. 361-65-82
Mizera L. Taksówka bagażowa, al. Wojska Polskiego 98, tel. 363-58-65
Radio Taxi 919. Zrzeszenie Transportu Prywatnego – ul. Piłsudskiego 25/27, tel. 919
Tele-Taxi. Stowarzyszenie Kierowców Taksówek – ul. gen. Hallera 1, tel. 361-61-61

LUBLINIEC
Postój Taksówek – pl. Niepodległości, tel. 919

OLESNO
Nyks Józef. Taksówka osobowa – ul. Młyńska 22, tel. 358-25-96

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.