Wniosek o wydanie karty parkingowej należy złożyć osobiście.

Zasady i tryb wydawania kart parkingowych – http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,95,karta-parkingowa

Uwaga! Wszystkie karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014 straciły ważność z upływem 30 czerwca 2015 r.

Osoby składające wniosek o wydanie karty parkingowej prosimy o zabranie ze sobą do wglądu orzeczenia uprawniającego do wydania karty parkingowej.

Nie uiszczaj opłaty za wydanie karty parkingowej zanim nie upewnisz się, że masz do niej prawo!

Opłata za kartę parkingową – numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Częstochowy  29 1030 1104 0000 0000 9325 1004

W polu „tytuł wpłaty” należy podać: za wydanie karty parkingowej dla …… (imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej, dla której będzie wystawiona karta parkingowa). Placówki ubiegające się o wydanie karty parkingowej zobowiązane są uiścić opłatę na wyżej wymieniony rachunek bankowy.

W polu „ tytuł wpłaty” należy podać nazwę i adres placówki ubiegającej się o wydanie karty parkingowej.

DRUKI DO POBRANIA

wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej lub placówki – F-Zd0061 – pdf

wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej lub placówki – F-Zd0061 – xls

Przywilej bezpłatnego postoju pojazdów osób niepełnosprawnych

W związku z Uchwałą nr 327/XXV/2020 Rady Miasta Częstochowy z 27 lutego 2020, obowiązującą od 24 marca 2020 roku, informujemy, że:

Przywilej bezpłatnego postoju pojazdów osób niepełnosprawnych, posługujących się aktualną kartą parkingową osoby niepełnosprawnej na wszystkich miejscach postojowych strefy płatnego parkowania przestał obowiązywać. Bezpłatne pozostają miejsca zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych (niebieskie koperty).

Wspomniana uchwała wprowadziła ulgowy abonament postojowy w cenie 60zł/kwartał, ważny wraz z aktualną kartą parkingową osoby niepełnosprawnej, uprawniający do postoju na wszystkich miejscach parkingowych strefy. Abonament można nabyć w siedzibie MZD w Częstochowie, przy ul.Legionów 52, za pomocą poczty elektronicznej, ePUAP lub listownie.

Related Posts