W nocy z 27 na 28 stycznia od godziny 19.00 do 6.00 odbędzie się badanie liczby bezdomnych. Akcja ma charakter wojewódzki.

Koordynatorem badania w Częstochowie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a współrealizatorami wszyscy członkowie Partnerstwa Lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomności w Częstochowie: m.in. Straż Miejska, policja, organizacje pozarządowe, streetworkerzy, służby PKP, centra integracji społecznej, spółdzielnie mieszkaniowe, placówki służby zdrowia w tym oddziały SOR i ZOL-e, Areszt Śledczy, placówki lecznictwa odwykowego oraz Izba Wytrzeźwień.

14 stycznia, podczas spotkania przedstawicieli Partnerstwa Lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomności, omówiono zasady i procedurę badania. Swoją gotowość udziału w badaniu wyrazili wszyscy członkowie Partnerstwa. Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące podziału zadań.

Zgodnie z założeniami, badanie będzie odbywać się w następujących miejscach:
1/ placówki dla osób bezdomnych prowadzone przez organizacje pozarządowe tj. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Adullam, Agape,Fundacja św. Barnaby,


pozycjonowanie stron www Częstochowa, Katowice, Warszawa

Od 15 lat "MIG hosting" z Częstochowy skutecznie pozycjonuje strony internetowe – podnosimy biznes Klientów na wyższy poziom. Działamy zdalnie na terenie całego kraju. Pozycjonujemy strony www, sklepy internetowe. Pozycjonowanie stron i sklepów internetowych. Wykonujemy audyty stron, analizujemy ruch i frazy do pozycjonowania. Tworzymy strony, blogi, sklepy www, instalujemy certyfikaty bezpieczeństwa SSL. Napisz na biuro@natopie.pl podając adres swojej strony.
2/ szpitale (w tym ZOL-e i SOR-y),
3/ hospicjum,
4/ areszt śledczy,
5/ Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi (Izba Wytrzeźwień),
6/ placówki leczenia odwykowego,
7/ dworzec Główny PKP, Stradom PKP, dworzec PKS,
8/ miejsca niemieszkalne, zgodnie z mapą miejsc niemieszkalnych w mieście Częstochowa.
Podczas liczenia, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, osobie bezdomnej zostanie udzielona pomoc doraźna w postaci gorącej zupy, herbaty i pieczywa.
Bezpośredni kontakt z bezdomnymi pozwoli ocenić zakres koniecznej pomocy, która może zostać udzielona także po zakończeniu liczenia w formie: schronienia, posiłków, środków czystości,odzieży i obuwia, zakupu leków.
Liczenie osób bezdomnych odbywa się od kilku lat: najpierw co dwa lata, a od roku 2012 corocznie.Poprzednie badanie miało charakter ogólnopolski i odbyło się w nocy z 21 na 22 stycznia 2015roku. Ogólna liczba osób bezdomnych w Częstochowie zgodnie z tym badaniem wyniosła 368 osób z podziałem na:
 • ogrzewalnia, noclegownia – 101 osób,
  – schronisko, dom dla osób bezdomnych, hostel – 195 osób,
  – szpitale, hospicja,ZOL-e,inne placówki zdrowia – 18 osób,
  – zakłady karne, areszty śledcze – 5 osób,
  – izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne – 2 osoby,
  – miejsca niemieszkalne – 9 osób,
  – pustostany, domki, altany działkowe – 30 osób,
  – inne tj. dworzec PKP, ulica 8 osób

Related Posts