Rozliczenie zaliczki wnoszonej na poczet kosztów wody niezbilansowanej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” informuje, że wykonane rozliczenie zaliczki wnoszonej na poczet kosztów wody niezbilansowanej w wysokości 6 zł / miesiąc / mieszkanie, w roku 2021 przez mieszkańców mieszkań wyposażonych w wodomierze zamknęło się kwotą nadpłaty w wysokości 1,28 zł na m-c na m-nie.

Kwota rozliczenia w wysokości 15,36 zł (12 miesięcy x 1,28 zł) została zaksięgowana na koncie opłaty za wodę.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3/2022 z dnia 15.03.2022 r. zaliczka na pokrycie kosztów wody niezbilansowanej ulega zmianie i wynosi 6,50 zł/m-nie/m-c. Zaliczka obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2022 r.


pozycjonowanie stron www Częstochowa, Katowice, Warszawa

Od 15 lat "MIG hosting" z Częstochowy skutecznie pozycjonuje strony internetowe – podnosimy biznes Klientów na wyższy poziom. Działamy zdalnie na terenie całego kraju. Pozycjonujemy strony www, sklepy internetowe. Pozycjonowanie stron i sklepów internetowych. Wykonujemy audyty stron, analizujemy ruch i frazy do pozycjonowania. Tworzymy strony, blogi, sklepy www, instalujemy certyfikaty bezpieczeństwa SSL. Napisz na biuro@natopie.pl podając adres swojej strony.

 

Euro Super Days w RTV EURO AGD

Promocje świąteczne!

Szczegóły promocji- kliknij

Zmiana taryfy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków od 08.02.2022r.

Informujemy, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego, Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie PO.RZT.70.467.2021/D/PH z dnia 18 stycznia 2022r opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego, została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmin: Częstochowa, Blachownia, Konopiska, Mykanów, Poczesna, Rędziny, Kłobuck, Miedźno i Olsztyn, która obowiązywać będzie od dnia 8 lutego 2022r.

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” informuje, że od 08.02.2022 r. ulega zmianie niezależna od Spółdzielni opłata za wodę i odprowadzanie ścieków i wynosić będzie :

  • lokale mieszkalne opomiarowane 11,20 zł / 1 m3 ( woda 4,27 zł / 1m3 + ścieki 6,93 zł / 1m3)
  • lokale mieszkalne nieopomiarowane 168,00 zł / 1 osobę / miesiąc.

Prosimy, aby dokonali Państwo odczytu wodomierzy w swoich lokalach mieszkalnych w dniu 08.02.2022 r. Zapłaty za zużycie wody za miesiąc luty 2022 r. należy dokonać do 5marca 2022 r. ( § 157 pkt 1 Statutu Spółdzielni ) wg wyliczenia :

  • zużycie do stanów z 08.02.2022 r. po starej cenie 10,60 zł / 1 m3
  • zużycie od stanów z 08.02.2022 r. do 28.02.2022 r. po nowej cenie 11,20 zł / 1 m3

Przypominamy, że zmianie nie ulegają :

  • opłata za podgrzanie 1 m3 wody dla mieszkań opomiarowanych 38,46 zł / 1 m3,
  • opłata ryczałtowa za podgrzew dla mieszkań nieopomiarowanych 230,76 zł / 1 osobę/ miesiąc,
  • opłata zaliczkowa na pokrycie wody niebilansującej się 6,00 zł / miesiąc / mieszkanie.

 

Zmiana sposobu wyliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2021 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” uprzejmie informuje, że Uchwałą nr 495.XXXVI.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 2020 r. ( opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 09.12.2020 r. poz. 8851 ) od 1 STYCZNIA 2021 r. wprowadzono niezależnie od Spółdzielni nową metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nową stawkę tej opłaty. Metodą przyjętą do wyliczenia w/w opłaty jest iloczyn średniomiesięcznego zużycia wody dla lokalu mieszkalnego i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która od 01.01.2021 r. wynosić będzie 9,60 zł za 1 m3 zużytej wody.

Related Posts