Światowy Dzień Turystyki w Żarkach

by Grzegorz Ławniczek

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Turystyki w Województwie Śląskim odbyły się w Domu Kultury w Żarkach. Dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego
za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w 2016 r. trafiły do osób i instytucji  związanych z turystyką, również do Gminy Żarki  projekt Muzeum Dawnych
Rzemiosł w Starym Młynie.

Obchody Światowego Dnia Turystyki są organizowane przez samorząd województwa co roku w innej atrakcji turystycznej regionu od chwili ich
ustanowienia w 1998 r. Tegoroczne uroczystości zorganizowano w dniu 18 listopada br. w Żarkach.
Żarki zostały wybrane na miejsce imprezy ze względu na konsekwentną i systematyczną pracę nad kreowaniem oraz promocją produktów turystycznych
znajdujących się na terenie gminy. Szczególnym przykładem jest rewitalizacja budynku Starego Młyna, gdzie w 2015 roku utworzono Muzeum Dawnych
Rzemiosł. W tym roku muzeum otrzymało Nagrodę Marszałka w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego, w kategorii
zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej.

Podczas uroczystości wręczono „Dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w 2016 r.”. Dyplom nadaje
się osobom fizycznym oraz instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i zawodowym, które
swoją działalnością w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju turystyki w województwie śląskim.

Światowy Dzień Turystyki to święto wszystkich ludzi branży, gestorów bazy hotelowej i gastronomicznej, działaczy organizacji turystycznych,
właścicieli i administratorów atrakcji, czyli wszystkich, dla których turystyka to zarówno źródło dochodów, jak i pasja, przygoda, możliwość
dzielenia się z innymi swoimi pomysłami na spędzanie wolnego czasu.

Honory domu czyniły Sekretarz Województwa Śląskiego Aneta Moczkowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Żarkach Stanisława Nowak oraz sekretarz
Gminy Żarki Barbara Major.

Gościem był wojewoda Mariusz Trepka, który wręczył  odznaczenia od Prezydenta Andrzeja Dudy  oraz medale Komisji Edukacji Narodowej, a także
odznaki „Za Zasługi dla Turystyki”;. W trakcie gali prezes Śląskiej Izby Turystyki Krystyna Papiernik  wręczyła nagrody w imieniu te
instytucji, a  Grzegorz Chmielewski – prezesa śląskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki przekazał nagrodę PIT. Na scenie zagościł również
Józef Kuźnicki – prezesa Oddziału Śląskiego PTSM z
nagrodami dla schronisk.

W foyer Domu Kultury dla gości zaprezentowali się: EtnoJura, Hokus Pokuss, Muzeum Dawnych Rzemiosł, wypożyczalnia z nartorolkami, hulajnogami z
Przewodziszowic, Agro Pod Skałką, Przystań Leśniów wraz a gazikami, które zostały ustawione na placu przy MGOK. Przed uroczystością w Żarkach
odbyła się wizyta studyjna. Goście z województwa śląskiego odwiedzili leśniowskie sanktuarium, Stary Młyn, cmentarz żydowski.

Related Posts