Raport bezpieczeństwa produktów kosmetycznych – proces rejestracji kosmetyków

by Grzegorz Ławniczek

Raport bezpieczeństwa kosmetyków

Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego (CPSR – Cosmetic Product Safety Report) jest dokumentem, który potwierdza, że dany kosmetyk jest bezpieczny dla konsumentów. Składa się z dwóch głównych części:

 1. Część A: Informacje na temat bezpieczeństwa kosmetyku
  • Skład kosmetyku – pełna lista składników.
  • Właściwości fizyczne/chemiczne – szczegóły dotyczące stabilności produktu.
  • Metoda produkcji – opis procesu produkcyjnego zgodnego z dobrą praktyką produkcyjną (GMP).
  • Działania niepożądane –  dane z badań toksykologicznych.
 1. Część B: Ocena bezpieczeństwa
  • Ocena toksykologiczna składników.
  • Profil bezpieczeństwa końcowego produktu.
  • Oświadczenie, że kosmetyk jest bezpieczny przy normalnym i przewidywanym zastosowaniu.

Proces rejestracji kosmetyków

Rejestracja kosmetyków w Unii Europejskiej przebiega według następujących kroków:

 1. Przygotowanie dokumentacji produktu (PIF) – zawiera CPSR, opis produktu, metody badań, dowody skuteczności oraz dane dotyczące stabilności i mikrobiologii.
 1. Ocena bezpieczeństwa kosmetyku – przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa przez wykwalifikowanego oceniającego.
 1. Notyfikacja w Portalu CPNP – zgłoszenie produktu w europejskim systemie notyfikacji kosmetyków (CPNP – Cosmetic Products Notification Portal) przed wprowadzeniem na rynek.
 1. Etykietowanie i oznakowanie – zgodność etykiet z wymaganiami UE, w tym pełny skład INCI, data ważności, warunki przechowywania, ostrzeżenia.
 1. Monitorowanie działań niepożądanych – systematyczne zbieranie informacji o działaniach niepożądanych po wprowadzeniu produktu na rynek i podejmowanie odpowiednich działań.

Raport bezpieczeństwa i proces rejestracji kosmetyków są kluczowe dla zapewnienia, że produkty wprowadzane na rynek są bezpieczne dla konsumentów. Przestrzeganie tych procedur jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także ważnym elementem budowania zaufania do marki i jej produktów.

Related Posts