PESEL DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY – od 16 marca

by biuro

Od 16 marca (środa) Urząd Miasta zacznie wydawać numer PESEL ukraińskim uchodźcom wojennym. Stanowiska będą dostępne przy ul. Waszyngtona 5, ale wcześniej trzeba zrobić zdjęcie przy ul. Śląskiej 3/5 oraz wypełnić wniosek.

W budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5 zostaną uruchomione 4 stanowiska na sali obsługi interesanta (nr 111). Będą obsługiwane przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich.

Proces nadania numeru PESEL połączony będzie z koniecznością dostarczenia fotografii (zdjęcie biometryczne) oraz pobraniem odcisków palców (generowanych w Rejestrze Dowodów Osobistych). Odciski palców będą pobierane na stanowisku nadawania numeru PESEL (Urząd Miasta dysponował obecnie dwoma wolnymi czytnikami linii papilarnych, ale dzięki przesunięciom sprzętu możliwe jest uruchomienie 4 stanowisk).

Wymagane zdjęcie ukraińscy uchodźcy będą mogli wykonać bezpłatnie w punkcie informacyjno-pomocowym Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 3/5 . Tam też mogą otrzymać pomoc w wypełnieniu wniosku (formularze będą dostępne przy ul. Śląskiej 3/5 oraz przy ul. Waszyngtona 5), dlatego sugerujemy wcześniejszą wizytę w punkcie przy ul. Śląskiej 3/5 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).

W toku rejestracji danych osoby i nadania numeru PESEL oraz pobrania wizerunku i odcisków palców będą rejestrowane dodatkowe dane, takie jak data wjazdu do kraju oraz w przypadku dzieci i ewentualnie osób objętych instytucją opieki/kurateli – dane osób sprawujących faktyczną pieczę. W rejestrze PESEL wprowadzony zostanie specjalny status dla obywateli Ukrainy rejestrujących się w tym trybie. Rejestracja tych danych jest bowiem niezbędna z punktu widzenia udzielania dalszych świadczeń przez organy polskiej administracji. Nadawany będzie także Profil Zaufany, który ułatwi dostęp do szeregu usług. Niestety warunkiem jest posiadanie telefonu w polskiej sieci komórkowej oraz adresu mailowego ze znakami w alfabecie łacińskim.

 

UWAGA! Ponieważ procedura nadania numeru PESEL trwa ok. 30-40 minut trzeba liczyć się z kolejkami. Prosimy o cierpliwości wyrozumiałość! Ponieważ wszystkich Urząd Miasta nie będzie w stanie w pierwszych dniach obsłużyć, jeżeli ktoś może się wstrzymać – niech zgłosi się po numer PESEL za kilka dni.

 

Urząd Miasta Częstochowy czynny jest od poniedziałku do piątku, ale w najbliższą sobotę 19 marca, stanowiska przy których można uzyskać numer PESEL będą czynne dodatkowo w godzinach 7.30-11.30.

NUMER PESEL MOGĄ UZYSKAĆ OSOBY, KTÓRE:

przybyły w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Częstochowie – w Urzędzie Miasta Częstochowy, budynek przy ul. Waszyngtona 5.

Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

Wniosek wraz ze zdjęciem w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Formularz można też dostać w dowolnym urzędzie gminy. Można też pobrać wniosek w rosyjskiej wersji językowej.

Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35×45 mm (szerokość x wysokość), jeśli osoba na zdjęciu jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie. Warto sprawdzić, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie.

Dokument potwierdzający dane, które są we wniosku i tożsamość. Jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Usługa jest bezpłatna. Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.


WIĘCEJ INFORMACJI W JĘZYKACH UKRAIŃSKIM I POLSKIM ZNAJDUJE SIĘ NA STRONACH:

Отримай номер PESEL та довірений профіль – послуга для громадян України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни,

Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Na podstawie informacji z gov.pl oraz Wydziału Spraw Obywatelskich UM

Related Posts