Numery pesel na wniosek obywateli Ukrainy

by biuro

Od 14 marca pracownicy Referatu Ewidencji Ludności w trybie specjalnym będą nadawać Ukrainkom i Ukraińcom numer PESEL, bez konieczności wykazywania podstawy prawnej jego uzyskania.

Polski rząd, w odpowiedzi na nadzwyczajną sytuację migracyjną związaną z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, przygotował projekt specustawy dotyczący pomocy obywatelkom i obywatelom Ukrainy, którzy uciekają przed skutkami konfliktu. Jej treść zakłada, że w rejestrze PESEL zostanie wprowadzony odrębny status dla ukraińskich uchodźców.

W związku z powyższym w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona zostanie uruchomione dodatkowe stanowisko na sali obsługi interesanta (nr 111).
Jeżeli liczba obywateli Ukrainy zainteresowanych otrzymaniem numeru PESEL będzie bardzo duża, przygotujemy kolejne stanowisko. Nasze działania będą ukierunkowane na sprawną obsługę Ukrainek i Ukraińców – informuje Żaneta Ślęzak, p.o. naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich UM.

Szambo betonowe 10 m3

Produkcja, sprzedaż, montaż, transport piwnic betonowych, szamb betonowych 10 m3 i większych, szamba betonowe jedno i wielokomorowe, zbiorniki betonowe, kanały betonowe samochodowe - oferuje BET-DAM. Nasze zbiorniki posiadają atesty PZH i aprobatę techniczną ITB przez co nie ma problemu z uzyskaniem odbioru budynków.

Jak przypomina Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, proces nadania numeru PESEL połączony będzie z obligatoryjnym pobraniem wizerunku osoby (zdjęcie biometryczne) oraz jej odcisków palców (w Rejestrze Dowodów Osobistych).
Osoby wjeżdżające na szczególnych zasadach do naszego kraju często nie posiadają wymaganych w obecnym stanie prawnym dokumentów tożsamości (ważny dokument podróży). Z tego też powodu wprowadzony zostanie dedykowany dla tej kategorii osób katalog dokumentów wymaganych do nadania numeru PESEL.
W toku rejestracji danych osoby i nadania numeru PESEL oraz pobrania wizerunku i odcisków palców będą rejestrowane dodatkowe dane, takie jak data wjazdu do kraju oraz w przypadku dzieci i ewentualnie osób objętych instytucją opieki/kurateli – dane osób sprawujących faktyczną pieczę. W rejestrze PESEL wprowadzony zostanie specjalny status dla obywateli Ukrainy rejestrujących się w tym trybie. Rejestracja tych danych jest bowiem niezbędna z punktu widzenia udzielania dalszych świadczeń przez organy polskiej administracji. Automatycznie nadawany będzie także Profil Zaufany, który ułatwi dostęp do szeregu usług.

Related Posts

Szambo betonowe