ŹRÓDŁA CIEPŁA – OSTATNIE DNI NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI

by biuro

Termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw upływa już 30 czerwca. Obowiązek dotyczy posiadaczy domowych, indywidualnych źródeł ciepła (nie dotyczy mieszkań z centralnym ogrzewaniem).  

Kto składa deklarację?
Właściciel/zarządca budynku lub lokalu, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła itd.

Deklaracje można składać w formie elektronicznej na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub w formie papierowej w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy – ul. Śląska 11/13.

Kanał betonowy Produkcja, sprzedaż i montaż i transport piwnic betonowych, szamb betonowych 10 m3 i większych, szamba betonowe jedno i wielokomorowe, zbiorniki betonowe, kanały betonowe samochodowe - oferuje BET-DAM.

Szkolenie termowizja

Kursy i szkolenia z termowizji, pomiary kamerą termowizyjną. Szkolenia z termowizji w budownictwie w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku. Wypożyczalnia kamer termowizyjnych Flir na terenie całego kraju. Kursy i szkolenia termowizja w budownictwie, energetyce, elektryce, fotowoltaice. Kamery termowizyjne Flir - sprzedaż, serwis, naprawa, wynajem, szkolenia.

Na parterze Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 zostało wydzielone stanowisko, gdzie można uzyskać pomoc przy wypełnianiu deklaracji w formie papierowej.

Jeśli dysponujemy profilem zaufanym bądź podpisem elektronicznym, możemy skorzystać ze strony www.zone.gunb.gov.pl  – wypełniamy i wysyłamy deklarację za jej pośrednictwem.

Możemy poniżej pobrać deklarację, wydrukować ją, wypełnić i złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, 42-217 Częstochowa – lub wysłać na ten adres. Można także po prostu przyjść do Urzędu Miasta, pobrać papierową deklarację, wypełnić ją i złożyć na miejscu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków;
 • Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

II. Wymagane wnioski:

Oklejanie samochodów Warszawa

Oklejamy całe floty pojazdów firmowych, samochody osobowe, ciągniki, tiry, samochody specjalne, cysterny. Agencja Reklamowa Demo zaprasza. Breloczki na szydełku
 • deklaracja dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A – budynki i lokale mieszkalne – F-IZ0011
  do pobrania: F-IZ0011.pdf
 • deklaracja dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne – F-IZ0012
  do pobrania: F-IZ0012.pdf

Więcej informacji można znaleźć także w Biuletynie Informacji Publicznej UM.

Related Posts