WNIOSKI O ŚRODKI PFRON – DO OSTATNIEGO DNIA SIERPNIA

by biuro

Do 31 sierpnia osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski o dofinansowanie z programu ,,Aktywny samorząd” – Moduł I. Warto to zrobić elektronicznie – są za to preferencje.

Celem programu jest usunięcie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym czy zawodowym.

Dofinansowanie obejmuje koszty rozmaitych inwestycji ułatwiających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. Chodzi m.in. o zakup sprzętu elektronicznego, elektrycznego wózka inwalidzkiego, oprzyrządowania do samochodu, uzyskania prawa jazdy, utrzymania sprawności technicznej skutera czy elektrycznego wózka. Dofinansowane może być też utrzymanie sprawności technicznej protezy kończyny bądź zakup nowej, ale i zapewnienie opieki osobie zależnej (np. dziecku w żłobku lub przedszkolu).
Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW).
Aby złożyć wniosek poprzez SOW należy:
•    zarejestrować się na Platformie SOW
•    posiadać adres e-mail
•    posiadać darmowy profil zaufany ePUAP https://pz.gov.pl/pz/index (także pod tym adresem https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap ) lub kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny).  Profil zaufany dostępny jest również w bankowości elektronicznej większości banków.
Złożenie wniosku w systemie SOW jest premiowane. W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków.

Wnioski mogą być składane także w formie papierowej – w siedzibie w Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością częstochowskiego MOPS przy alei Niepodległości 20/22 , tel. 34 363 18 19.
Szczegóły znajdują się na podstronie MOPS w Częstochowie.

Maszyny pakujące Bez Meż, pakowanie węgla, pelletu, żywności, linie pakujące.

Related Posts