Nagrody dla nauczycieli

by biuro

101 częstochowskich nauczycieli otrzymało Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Uroczysta gala odbyła się 12 października, w Miejskim Domu Kultury przy ul. Łukasińskiego. Nagrody nauczycielkom i nauczycielom wręczył zastępca prezydenta Ryszard Stafaniak, przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny oraz przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Dariusz Kapinos.

Wyróżnienie otrzymało 101 nauczycieli szkół, przedszkoli innych miejskich jednostek oświatowych. 13 pedagogów odebrało nagrodę II stopnia (7076 zł), a 88 nagrodę III (3538 zł.). Łącznie na nagrodę w tym roku przeznaczono 403,3 tys. zł. Uroczystości towarzyszył występ zespołu rockowego „Jedynka pod prądem’’. Członkowie grupy to byli uczniowie SP nr 1, działający od czterech lat pod opieką nauczyciela muzyki Jana Głowackiego.
Organizatorem uroczystości był Wydział Edukacji Urzędu Miasta, a współorganizatorem Miejski Dom Kultury.

Lista nagrodzonych:

Lista osób, które otrzymały Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy za wybitne
osi
ągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w 2022 roku:
Laureatki i laureaci nagrody II stopnia
1. Szkoła Podstawowa nr 38 Dymek Anna
2. Zespół Szkół Ekonomicznych Trzmiel Maciej
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Humaj Dariusz
4. Szkoła Podstawowa nr 31 Stelmach Monika
5. Zespół Szkół im. dr Wł. Biega
ńskiego Randak Jan
6. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Dziwis Rafał
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Glanowska Krystyna
8. VIII Liceum Ogólnokształc
ące Samorządowe Walczak-Dądela Ilona
9. IX Liceum Ogólnokształc
ące im. C.K. Norwida Wachowiak Krzysztof
10. Szkoła Podstawowa nr 14 Krzemi
ńska Magdalena
11. Szkoła Podstawowa nr 21 Krystek Renata
12. Szkoła Podstawowa nr 1 Darocha Małgorzata
13. Szkoła Podstawowa nr 8 Toborek Anita
Laureatki i laureaci nagrody III stopnia
14. Miejskie Przedszkole nr 16 Świącik Joanna
15. Szkoła Podstawowa nr 24 Zas
ępa Joanna
16. Zespół Szkół Samochodowych Grzegorzewski Jacek
17. Miejskie Przedszkole nr 13 Sowula Renata
18. Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy Jung Małgorzata
19. Miejskie Przedszkole nr 44 Sobczyk Ewa
20. Szkoła Podstawowa nr 17 Beszczy
ńska Marta
21. Szkoła Podstawowa nr 25 D
ębowski Rafał
22. Szkoła Podstawowa nr 32 Mro
żek Grażyna
23. Specjalny O
środek Szkolno-Wychowawczy nr 1 Hennig Katarzyna
24. I Liceum Ogólnokształc
ące im. J. Słowackiego Piątkowska Joanna
25. Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego Kupczak Aleksandra
26. Zespół Szkól Specjalnych nr 45 Ch
ądzyńska Jolanta
27. Miejskie Przedszkole nr 32 Bialik Iwona
28. Szkoła Podstawowa nr 53 Langier Anna
29. IV Liceum Ogólnokształc
ące im. H. Sienkiewicza Smakosz Beata
30. IV Liceum Ogólnokształc
ące im. H. Sienkiewicza Sokołowska Agnieszka
31. VII Liceum Ogólnokształc
ące im. M. Kopernika Ociepa Roma
32. Miejskie Przedszkole nr 30 Wandycz Teresa
33. Miejskie Przedszkole nr 31 Zato
ń Mateusz
34. Miejskie Przedszkole nr 37 Chrystaszek Katarzyna
35. Szkoła Podstawowa nr 9 Ksi
ążek Edyta
36. Szkoła Podstawowa nr 15 Cyran Sylwia
37. Szkoła Podstawowa nr 52 Jałowiecka-Frania Agata
38. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Miarka Mariusz
39. I Liceum Ogólnokształc
ące im. J. Słowackiego Zaleska Urszula
40. Zespół Szkół Ekonomicznych Grobelak Anita
41. Szkoła Podstawowa nr 31 Oczko Magda

42. Szkoła Podstawowa nr 2 Wróblewska – Kaczorowska Anna
43. IX Liceum Ogólnokształc
ące im. C.K. Norwida Chądzyński Jacek
44. Zespól Szkół im. Gen. St. Andersa Ry
ś Katarzyna
45. Zespół Szkół Samochodowych Matuszewski Rafał
46. Zespół Szkół Gastronomicznych Paszkowska Agnieszka
47. Zespół Szkól Technicznych Wartacz Justyna
48. Bursa Miejska Dudek Renata
49. Szkoła Podstawowa nr 9 Rudnicka Izabela
50. Szkoła Podstawowa nr 12 Atłasik Agnieszka
51. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Bednarczyk Beata
52. II Liceum Ogólnokształc
ące im. R. Traugutta Podgórski Marek
53. Zespół Szkół im. dr Wł. Biega
ńskiego Pluskota Magdalena
54. Zespół Szkól Technicznych Tomaszewska Agnieszka
55. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Stachurski Robert
56. Szkoła Podstawowa nr 7 Pala Iwona
57. Szkoła Podstawowa nr 21 Mi
śkiewicz Agata
58. Szkoła Podstawowa nr 48 Oracz Edyta
59. Zespół Szkół im. B. Prusa Gajewska Bo
żena
60. Techniczne Zakłady Naukowe Błaszczyk Ewa
61. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych Andrzejewska Anna
62. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Smereka Michał
63. Szkoła Podstawowa nr 1 Głowacki Jan
64. Szkoła Podstawowa nr 17 Jarz
ąbek Edyta
65. Szkoła Podstawowa nr 30 Niemiec Joanna
66. Szkoła Podstawowa nr 49 Nowicka Helena
67. Szkoła Podstawowa nr 50 Ociepa Tomasz
68. Szkoła Podstawowa nr 54 Nowak Justyna
69. II Liceum Ogólnokształc
ące im. R. Traugutta Bojanek Grzegorz
70. V Liceum Ogólnokształc
ące im. A. Mickiewicza Łudzik Krzysztof
71. Szkoła Podstawowa nr 16 Gwara Małgorzata
72. Szkoła Podstawowa nr 24 Bukalski Stanisław
73. Szkoła Podstawowa nr 34 Czerwi
ński Marcin
74. Szkoła Podstawowa nr 50 Kaptur Aleksandra
75. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Janik Ewa
76. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 Smolarz Katarzyna
77. Zespół Szkół im. dr Wł. Biega
ńskiego Janiszewska Agnieszka
78. VIII Liceum Ogólnokształc
ące Samorządowe Borowik Agnieszka
79. ZSTiO im. St.
Żeromskiego Palutek Przemysław
80. Miejskie Przedszkole nr 4 Wojtal Izabela
81. Miejskie Przedszkole nr 36 Kaleta Anita
82. Miejskie Przedszkole nr 43 Margas Renata
83. Szkoła Podstawowa nr 29 Latos Ewa
84. Szkoła Podstawowa nr 31 Gidziela-Olbrych Anna
85. Szkoła Podstawowa nr 31 Zarzycka Magdalena
86. Szkoła Podstawowa nr 36 Całus Aneta
87. Szkoła Podstawowa nr 37 Mika Agata
88. Szkoła Podstawowa nr 46 Grocka-Czepiczek Dorota
89. VII Liceum Ogólnokształc
ące im. M. Kopernika Kornecka-Nalewajka Katarzyna
90. Specjalny O
środek Szkolno-Wychowawczy nr 5 Kawalec Agnieszka
91. Miejskie Przedszkole nr 7
Świerdza Magdalena
92. Szkoła Podstawowa nr 27 Bronkiewicz Anna
93. Szkoła Podstawowa nr 41 Głowacka Agnieszka
94. Szkoła Podstawowa nr 48 Krzemi
ńska-Haziak Dorota
95. SZS im. M. Grzegorzewskiej Jura Izabela
96. Szkoła Podstawowa nr 38
Żuk Agnieszka
97. Miejskie Przedszkole nr 15 Makowska Katarzyna
98. Miejskie Przedszkole nr 38 Szyszko Małgorzata
99. Szkoła Podstawowa nr 49 Bednarska Agnieszka
100. Szkoła Podstawowa nr 49 Łuczak Małgorzata
101. Techniczne Zakłady Naukowe Leszczak Marzena

dzień nauczyciela nagrody

Related Posts