ŁATWIEJ W URZĘDACH – OBYWATEL.GOV.PL

OBYWATEL.GOV.PL to adres nowego portalu, ułatwiającego załatwienie najpopularniejszych spraw urzędowych. Zainteresowani mogą skorzystać także ze specjalnej telefonicznej infolinii.

Na stronie www.obywatel.gov.pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli, np.: jak wyrobić dowód, paszport, prawo jazdy czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), a także ile co kosztuje, jakie dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić.

Psycholog Kraków

Krakowska Terapia powstała z myślą dostarczania profesjonalnych usług z zakresu psychoterapii i zdrowia psychicznego. Jesteśmy wykwalifikowanym, doświadczonym zespołem, oferującym pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, seksuologiczną i diagnostyczną. Masz pytanie? Chcesz umówić się na wizytę? Kontakt tel. 888 892 784, 502 460 605.


Struktura strony nie odzwierciedla podziałów resortowych, lecz systematyzuje usługi administracji publicznej według typowych zdarzeń życiowych (np. dokumenty i dane osobowe, edukacja, dzieci, meldunek, podatki, itp.). Wiarygodność opisów (kart) usług jest gwarantowana poprzez współpracę z merytorycznymi pracownikami ministerstw i jednostek podległych. Cechą wyróżniającą stronę ma być zrozumiały, prosty język. Strona „obywatel” promuje też Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (epuap.gov.pl), która pozwala załatwić wiele spraw bez wychodzenia z domu, po założeniu profilu zaufanego. Obecnie na stronie www.obywatel.gov.pl, która działa na razie w wersji BETA, funkcjonują 123 usługi (zakładki informacyjne), w tym 24 usługi on-line.
Serwis OBYWATEL.GOV.PL powstał w ramach programu pl.ID – państwowego projektu informatycznego zrealizowanego wspólnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centralny Ośrodek Informatyki.

System informacji telefonicznej to rozwiązanie dla tych, którzy nie korzystają z Internetu. Dzwoniąc pod nr tel. 222 500 115 do „Informacji dla obywatela”, można dowiedzieć się, gdzie załatwić swoją sprawę (informacja tel. jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-16). Centralnie system działa na poziomie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (infolinia centralna – tel. 222 500 115), a także na poziomie resortowym (gdzie funkcjonują 33 osobne numery w ministerstwach i urzędach wojewódzkich).

Serwis „obywatel” obejmuje informacyjnie szerszy zakres spraw niż ten przypisany administracji samorządowej. Przypomnijmy, ze katalog spraw załatwianych w Urzędzie Miasta Częstochowy, wraz z kartami informacyjnymi, jest dostępny poprzez portal miejski www.czestochowa.pl na stronie e-usług Miasta Częstochowy (e.czestochowa.pl), gdzie można skorzystać m.in. z poradnika interesanta, elektronicznej skrzynki podawczej, systemu umawiania wizyt czy geoportalu mieszkańców. Strona miejska także jest powiązana z systemami SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej) i ePUAP w zakresie usług on-line.

Zapraszamy więc do korzystania z portali i platform, zarówno tych ogólnopolskich, jak i lokalnych, dzięki którym łatwiej można poruszać się w „gąszczu” administracyjnych spraw.