Wernisaż wystawy Joanny Sidorowicz – Gaude Mater – 13 maja

by Grzegorz Ławniczek

Wydarzenie Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater
PONIEDZIAŁEK, 16 MAJA 2022 O 19:00
Wernisaż wystawy Joanny Sidorowicz
Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater

Joanna Sidorowicz, częstochowska artystka fotografik, ostatnio interesuje się tematem Podlasia i jego wielokulturowością. Wystawa fotografii zatytułowana „Apiat na Podliaszszy – Aпять на Пудляшшу” to pierwsza odsłona tego zagadnienia.
Wernisaż wystawy Joanny Sidorowicz odbędzie się w poniedziałek 16 maja 2022 o godzinie 19:00. Ośrodek Promocji Kultury wyeksponuje wystawę do 8 czerwca. Galeria instytucji jest otwarta dla osób zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 20:00. Wstęp do galerii jest bezpłatny i wolny.
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i wolny. Więcej informacji na stronie: gaudemater.pl

Apiat na Podliaszszy – Aпять на Пудляшшу

– Podlasie to teren mieszania się wielu kultur – wyjaśnia Joanna Sidorowicz, autorka wystawy „Apiat na Podliaszszy – Aпять на Пудляшшу”. – Mieszkają tu w dużym procencie prawosławni. Zachowały się ślady po żydowskich mieszkańcach. Ciekawym elementem mozaiki kulturowej są również ślady kultury tatarskiej. Spotkamy tu kościoły katolickie, prawosławne cerkwie, żydowskie synagogi, muzułmańskie meczety.
– Podlasie to łąki, lasy, rozlewiska, przestrzenie – dodaje artystka. – Podlasie to kraina kolorowych okiennic, uroczych ogródków, przydrożnych krzyży i kapliczek. Podlasie to miejsce krów, żubrów, bocianów i innej licznej zwierzyny. Podlasie to kraina kuchennych smaków i zapachów, które pozostają w pamięci. Resztę opowiedzą fotografie.

Joanna Sidorowicz

Joanna Sidorowicz to polska artystka fotografik urodzona we Wrocławiu. Jest związana z częstochowskim środowiskiem artystyczno-fotograficznym. Mieszka w Częstochowie. Fotografuje od 2003 roku. Zajmuje się fotografią wielotematyczną – od starej i nowej architektury, przez portret, krajobraz, po fotografię opowiadającą o wielokulturowości. Do tej pory wiele czasu poświęcała tematom związanym z kulturą żydowską, szczególnie z chasydyzmem. W dorobku artystycznym ma ponad 130 wystaw, w tym ponad 80 indywidualnych. Ostatnio zajmuje się tematem Podlasia.

sidorowicz wystawa

fot. Joanna Sidorowicz

Wydarzenie na stronie Ośrodka:
https://gaudemater.pl/
Wytyczne sanitarne:
https://gaudemater.pl/wytyczne/

Related Posts