Promocja książki „Częstochowa w czasie dwudziestolecia międzywojennego”- 11.01.2017

by Grzegorz Ławniczek
11 Śr godz. 16:00 Spotkanie Klubu Literackiego „Złota Jesień”
godz. 17:00 Promocja książki „Częstochowa w czasie dwudziestolecia międzywojennego”
pod redakcją Ryszarda Stefaniaka. We współpracy z Zespołem Szkół Technicznych im. Jana Pawła II.

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, absolwent pedagogiki na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą oraz historii (na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach); jest również doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie: historia. Laureat nagród m.in. częstochowskiego i śląskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Od 2011 roku pełnił funkcję naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy.
Jest autorem licznych publikacji, także książkowych, dotyczących m.in. historii harcerstwa, Józefa Piłsudskiego oraz Jasnej Góry.

Related Posts