Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie

8 czerwca 2017, godz. 18.00
Wernisaż wystawy DYPLOMY

Sala Gobelinowa
Organizatorem głównym wystawy jest Wydział Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, a Miejska Galeria Sztuki wspiera Wydział organizacyjnie. Wystawa prac dyplomowych studentów – artystów jest jednym z kluczowych elementów weryfikacji efektów kształcenia. Prezentacja ma na celu szerokie spojrzenie na część prac dyplomowych powstałych na przestrzeni ostatnich trzech lat. Wybór poszczególnych prac należy do promotorów, którzy w najlepszy i najbardziej kompetentny sposób wskazują cykle dyplomowe, które w całości lub części znajdą się na ekspozycji.
Do realizacji dyplomu a w konsekwencji tej wystawy prowadził wieloletni, interaktywny proces kształcenia studentów kierunków artystycznych, będący przekazywaniem i nabywaniem umiejętności warsztatowych, wiedzy i kompetencji społecznych. Posługiwania się środkami artystycznego wyrazu, realizacji dzieła według założonej koncepcji w określonej technologii i technice.
Podczas studiów w twórczym dialogu i relacji mistrz-uczeń kształtują się osobowość, indywidualizm, świadomość artystyczna, osobiste postrzeganie świata, własne przeżycie rzeczywistości jako drogi do poszukiwania języka sztuki i tożsamości. Za pośrednictwem wystawy poznawać będziemy młode pokolenie częstochowskiego środowiska artystycznego.
Na wystawie zaprezentowane zostaną prace dyplomowe studentów kierunków: Malarstwo i  Grafika. Koordynatorem i opiekunem wystawy DYPLOMY jest dr Jakub Jakubowski.
DYPLOMY to także odbywający się w tym terminie program koncertów dyplomowych absolwentów Instytutu Muzyki – w salach wystawowych MGS wg terminarza:

27.06.2017 g. 17.00
akordeoniści Mariusz Bakalarski i Dawid Dutkiewicz
pedagog: dr hab. Ewa Grabowska-Lis

30.06.2017 g. 17.00
pianistka Katarzyna Nocoń
pedagog: dr hab. prof. AJD Maciej Zagórski

4.07.2017 g. 17.00
perkusiści Krystian Hutny i Wojciech Królikowski
pedagog: mgr Mateusz Kluźniak

Related Posts

Szambo betonowe