Jacek Sztuka. Życie w obrazach

by biuro

19/11/2021 – 7/01/ 2022
wernisaż 18/11/2021, godz. 18.00
Sala Gobelinowa

  • Wydarzenie towarzyszące:
    Otwarciu wystawy będzie towarzyszył koncert Lidii, Marcina, Mikołaja, Nikodema Pospieszalskich oraz Zuzanny Tomaszewskiej. Koncert poprzedzi skrzypcowy występ uczniów częstochowskiej szkoły Suzuki.

Wystawa zaprezentowana dwadzieścia lat po obronie przez Autora dyplomu na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – w 2001 roku. Rocznica ta skłoniła Jacka Sztukę do przygotowania wystawy retrospektywnej. Retrospekcja, według słownikowej definicji, to wysiłek przypominania sobie przeszłych zdarzeń lub przeżyć, tego co było i może być obecne już tylko w obrazach, poprzez uruchomienie mnemonicznej wyobraźni. W przypadku Jacka Sztuki różnorodne doświadczenia życia już zostały przez niego ucieleśnione w materialnych obrazach, a proponowana ekspozycja łączy je ze sobą na swoistej scenie, jaką jest sala wystawowa, i w efekcie ukazuje Życie w obrazach.

Na wystawie będzie można zobaczyć, między innymi, następujące cykle malarskie: W samochodzie, Mięso-złom, Podróżni, Hybrydy, Zanurzenia, Portrety.
(BM)

Jacek Sztuka – studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1996-2001) na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Jacka Waltosia oraz w pracowni rysunku prof. Teresy Kotkowskiej- Rzepeckiej. Pobyt na stypendium w Akademie der Bildende Künste w Norymberdze w pracowni malarstwa prof. Johannesa Grützke w 1999/2000. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego w 2001 roku. W roku akademickim 2002/3 prowadzi zajęcia z malarstwa i rysunku na wydziale Artystycznym w WSP w Częstochowie. W latach 2006-2009 Członek Zarządu ZPAP Okręgu Częstochowskiego. Członek BVBK Brandenburg. Doktorat na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 2006 roku. Habilitacja na macierzystej uczelni w 2012 roku. Od 2013 roku kierownik Zakładu Komunikacji Marketingowej w Instytucie Marketingu na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Udział w ponad 110 wystawach zbiorowych, krajowych i zagranicznych.

Nota biograficzna ze strony www Artysty http://jaceksztuka.pl/?pl_jacek-sztuka-cv,1

Related Posts

Szambo betonowe