Present Continous

Czasu tego używamy wtedy, gdy chcemy wyrazić, iż dana czynność właśnie odbywa się (gdy o niej mówimy); że jest akurat wykonywana, że trwa w tymże momencie. Jest to czas „sprawozdawczy”, „relacjonujący”, „opisujący” zdarzenia akurat się dziejące.

Zdania twierdzące:

Podmiot + operator + czasownik + -ing


pozycjonowanie stron www Częstochowa, Katowice, Warszawa

Od 15 lat "MIG hosting" z Częstochowy skutecznie pozycjonuje strony internetowe – podnosimy biznes Klientów na wyższy poziom. Działamy zdalnie na terenie całego kraju. Pozycjonujemy strony www, sklepy internetowe. Pozycjonowanie stron i sklepów internetowych. Wykonujemy audyty stron, analizujemy ruch i frazy do pozycjonowania. Tworzymy strony, blogi, sklepy www, instalujemy certyfikaty bezpieczeństwa SSL. Napisz na biuro@natopie.pl podając adres swojej strony.

np.

Euro Super Days w RTV EURO AGD

Promocje świąteczne!

Szczegóły promocji- kliknij

I + am + read + ing.

We are working.

Kate and Pete are sleeping.

Zdania przeczące:

Tworzy się je dodając not między czasownik posiłkowy a główny:

are not = aren’t

is not = isn’t

np.

He is helping them.

He isn’t helping them.

Zdania pytające:

  1. a) ogólne – przez inwersję:

She is waiting for her husband.

Is she waiting for her husband?

  1. b) szczegółowe – przez dodanie słówka pytającego, np.:

Where are you going, Kate?

What are you looking for?

 

Present Simple

Używa się go wtedy, gdy chcemy poinformować o swoim zwyczaju, gdy mamy na myśli cechę, czynność powtarzającą się, często wykonywaną przez nas lub przez kogoś innego …

Zdania twierdzące:

Po podmiocie wstawiamy I formę czasownika. W trzeciej osobie liczby pojedynczej dodaje się „s” na końcu czasownika, np.

I drink milk every day.

You drink milk every week.

She drinks beer every day.

Kate reads book every day.

Zdania przeczące:

Tworzy się przez dodanie słówka not do czasownika pomocniczego:

do not = don’t

does not = doesn’t

I speak English.

I don’t speak English.

She writes to her husband every week.

She doesn’t write to him every week.

Zauważmy, że w 3 osobie l.poj. z czasownika głównego znika końcówka „s”.

Zdania pytające:

Tworzy się przez postawienie „do” przed zdaniem twierdzącym. W trzeciej osobie l.poj. stawiamy „does”, jednocześnie znika „s”  przy czasowniku głównym, np.

You like beer.

Do you like beer?

Kate likes dogs.

Does Kate like dogs?

 

Present Perfect

W czasie tym informujemy, że coś zrobiliśmy w przeszłości, ale nie jest ważne kiedy to zrobiliśmy, ale skutki wykonania tej czynności na teraźniejszość.

Zdania twierdzące:

Tworzy się je za pomocą czasownika posiłkowego „have” (w trzeciej osobie l.poj. „has”), oraz trzeciej formy czasownika głównego.

I have cooked tomato soup for dinner.

I have bought an expensive green car.

Mrs. Fox has cut her leg.

Your train has left the station.

Zdania przeczące:

Do czasownika posiłkowego (have, has), dodaje się „not”.

have not = haven’t

has not = hasn’t

Your wife hasn’t opened the door.

They haven’t found our books.

Henry hasn’t kissed Judy.

Jeżeli w zdaniu używamy „never”, to nie używamy dodatkowo przeczenia „not”.

Paul has never smoked cigarettes.

They have never lernt French.

Zdania pytające:

Tworzymy je przestawiając czasownik posiłkowy z podmiotem. Czasownik główny (zawsze w III formie) pozostaje na swoim miejscu.

She has read our books.

Has she read our books?

Mr. Fox has already repaired our car.

Has Mr. Fox repaired our car yet.

yet = już (w pytaniach)

already = już (w twierdzeniach)

Jeżeli używamy słówka „ever”, to jest ono na trzeciej pozycji (tak ja „already” i „never”):

Have you ever been in Paris?

Has he ever seen girl?

Jeżeli w zdaniu pytającym uzywamy słówka pytającego, wtedy wskakuje ono na pierwsze miejesce.

Have you eaten my soup?

Why have you eaten my soup?

„since” i „for”:

Gdy wskazujemy moment, używamy „since”, natomiast gdy przedział czasu – „for”

I have known Miss Bubu since last year.

Judy has learnt to swim since January.

I have loved Miss Bubu since 1980.

Kochałem (i kocham nadal) pannę Bubu od 1980.

I have loved Miss Bubu for twelve years.

Kochałem (teraz już nie) pannę Bubu przez 12 lat.

„just”:

Używamy go, aby podkreślić że coś zrobiliśmy dopiero przed chwilą.

I have just eaten eleven bananas.

I have just eaten it.

 

Past Simple

Jest to czas przeszły dokonany. Coś zostało zrobione. Ważne w tym czasie jest to, kiedy dana czynność została wykonana.

Zdania twierdzące:

Używamy II formy czasownika głównego, natomiast jeżeli używamy czasownika regularnego, to dodajemy końcówkę „-d” lub „-ed”.

I drank her milk jesterday.

She put nmy hat in the kitchen at night.

We told him abnout Miss Sweet last week.

Dick helped  his friend on Monday.

Jeżeli wszyscy wiedzą kiedy dana czynność miała miejsce, to nie musimy ciągle powtarzać „on Monday” itd.

Tom kissed Sussan.

Mrs. Goat found fifty dollars.

Zdania przeczące:

Tworzy się przez dodanie słówka not do czasownika pomocniczego, czasownik główny wraca do I formy.

did not = didn’t

I helped Tom yesterday.

I didn’t help Tom yesterday.

I took it yesterday.

I didn’t take it yesterday.

Zdania pytające:

Tworzy się przez postawienie „did” przed zdaniem twierdzącym. Czasownik główny wraca do pierwszej formy.

Did you help mother yesterday?

Did you buy a cow last year?

Did she sell her dress?

Did he write to Mary on Sundey?

They showed you their leg.

Did they show you their leg?

Jeżeli użyjemy słówko pytające, to zdanie będzie wyglądało następująco:

When did they show you their leg?

A więc przekrój przez wszystkie pytania wygląda następująco:

You drank my wine yesterday.

Did you drink my wine yesterday?

Why did you drink my wine?

Where did you drink my wine?

When did you drink my wine?

itd.

Z reguły zdaniom w Past Simple powinny towarzyszyć określniki czasu:

Yesterday, at six, on Monday, in January, four months ago,, itd.

 

Related Posts