Koronawirus a komunikacja miejska w Częstochowie

by biuro

Częstochowskie MPK i MZDiT wprowadziły kolejne procedury związane z zapobieganiem potencjalnemu zakażeniu koronawirusem w mieście.

W obliczu wzrastającego zagrożenia i rozprzestrzeniania się wirusa zostały podjęte dodatkowe kroki w organizacji przejazdów i obsługi pasażerskiej w Częstochowie:

  • do odwołania zwiększa się liczba profilaktycznego ODKAŻANIA powierzchni wnętrz autobusów i tramwajów zjeżdżających do zajezdni MPK poprzez użycie specjalistycznych preparatów na bazie alkoholu
  • do odwołania zostało zawieszone funkcjonowanie przycisków do otwierania drzwi przez pasażerów wewnątrz i z zewnątrz pojazdów – drzwi otwiera i zamyka TYLKO kierowca/motorniczy
  • pomimo czasowego zawieszenia funkcjonowania jednostek oświatowych NIE ZMIENIA się rozkład jazdy MPK w Częstochowie. Utrzymanie częstotliwości zgodnej z roboczym rozkładem pozwoli na zmniejszenie się skupisk ludzkich w autobusach i tramwajach, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka rozpowszechniania się wirusa.
  • do każdego pojazdu przydzielony zostaje płyn na bazie alkoholu do utrzymania higieny rąk przez KAŻDEGO kierowcę i motorniczego także w trakcie realizowania kursów (mimo ograniczonej dostępności na rynku udało się zakupić 145 sztuk takiego preparatu)

Ponadto od 13 marca wprowadzone zostaną kolejne obostrzenia:

– zawieszona sprzedaż biletów przez kierowców i motorniczych. Bilety należy kupować w biletomatach lub innych punktach sprzedaży w mieście, jak również korzystając z aplikacji mobilnych – zaleca się unikania płacenia gotówką przy kupowaniu biletów.

– ZAKAZ wsiadania i wysiadania pierwszymi drzwiami we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej

– wydzielenie stref w przedniej części tramwajów i autobusów – w strefie może przebywać wyłącznie kierujący pojazdem (w szczególności w modelach, gdzie fabrycznie nie ma takich wydzieleń).

– cykliczne przewietrzanie wnętrza tramwajów i autobusów na przystankach – otwieranie wszystkich drzwi oprócz pierwszych, bez zgłaszania takiej potrzeby przez pasażerów.

O ewentualnych, kolejnych zmianach bądź odwołaniu wprowadzonych MPK będzie informować na bieżąco. Miejski przewoźnik apeluje do pasażerów o zachowanie ostrożności i wzmożonych procedur higienicznych.

Related Posts