KOLONIE NAD MORZEM, JEZIOREM, W LESIE

by biuro
330 dzieci, m.in. podopiecznych świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych wyjechało lub wyjedzie podczas tegorocznych wakacji na kolonie i letnie obozy. Przede wszystkim nad morze.
W finansowanych przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy – Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych koloniach i obozach uczestniczą dzieci w wieku od 10 do 15 roku życia.

50 młodych częstochowian wypoczywać będzie w Jastrzębiej Górze, gdzie wakacje dla nich zorganizowało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze; po 40 osób wyjedzie na kolonie do Mikoszewa nad Bałtykiem (organizator: Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Maksymiliana M. Kolbe w Częstochowie) i do Jantara (Fundacja Chrześcijańska „Adullam”). 30 osób wypoczywać będzie na integracyjnym obozie profilaktycznym – pasjonaci przygód w Jarosławcu zorganizowanym przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i kolejne 30 na „Pająk Kamp 2017” w Pająku, organizowanym przez Związek Harcerstwa Polskiego.
W koloniach i obozach biorą udział m.in. dzieci ze świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych i klubów abstynenckich. W ramach wypoczynku realizowany jest również program profilaktyczny.
Kolonie i obozy zostały opłacone z funduszu „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. W sumie wydano na ten cel 170 tys. zł.
Dodatkowo 130 dzieci pochodzących z rodzin objętych pomocą MOPS wyjedzie na kolonie nad Bałtyk, gdzie wypoczynek nieodpłatnie dla nich zorganizuje również Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z Zielonej Góry, z którym MOPS współpracuje. Z kolei 20 młodych częstochowian z rodzin objętych pieczą zastępczą weźmie udział w koloniach nad jednym z polskich jezior, gdzie bezpłatne miejsca udostępniło Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Program kolonijny ma zapewnić przede wszystkim relaks i dobrą zabawę, ale przewiduje także promowanie wychowania do wartości społecznych i kulturowych, w tym działań z zakresu pomagania innym , tj. wolontariatu.

Related Posts

Szambo betonowe