17 października o godzinie 10.00 odbędzie się „Festiwal Piosenki Podwórkowej – IV edycja Ogólnopolska”, w Hali Żużlowej w Częstochowie.

Po raz pierwszy Festiwal Piosenki Podwórkowej został zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w 2009 r. Początkowo impreza miała zasięg lokalny i była organizowana na „częstochowskim podwórku”, jednak     z czasem okazało się, że chętnych jest tak wielu, że Festiwal przerodził się w imprezę o  charakterze ponadregionalnym , w którym udział biorą placówki i szkoły specjalne nie tylko  z terenu miasta Częstochowy ale i z wielu innych województw: min. małopolskiego, świętokrzyskiego czy łódzkiego. Uczestnikami Festiwalu są dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową czy zaburzeniami psychicznymi, których występy ocenia profesjonalne jury. Głównym celem imprezy jest możliwość zaprezentowania umiejętności wokalnych, tanecznych i muzycznych osób niepełnosprawnych jak również wspólna zabawa. Mamy nadzieję, iż Nasz Festiwal będzie cieszyć się coraz większym zainteresowaniem i już wkrótce przerodzi się w imprezę o charakterze ogólnopolskim.

Liczymy na Państwa obecność, która dotychczas nas nie zawiodła i mamy nadzieję, że pojawicie się także i tym razem. Oczywiście, zachęcamy do rozpowszechnienia tej wiadomości na Państwa portalach.

Ta radosna, muzyczna impreza ma na celu krzewienie kultury i folkloru, jednocześnie włączając osoby z niepełnosprawnościami do aktywnego uczestnictwa, podniesienia ich kompetencji kulturalnych oraz zmniejszenia barier dostępu do kultury.

Swoją obecność w wydarzeniu zadeklarowało aż 800 osób z niepełnosprawnościami! Będzie im towarzyszyć publiczność, wraz z rodzicami i opiekunami.

Pojawią się także znane osobistości częstochowskiego świata kultury: Olek Klepacz, Yanina Iwański, Michał Rorat oraz Mariusz Chrząstek. Gościem specjalnym będzie Stanisław Karpiel Bułecka – znany, polski piosenkarz, który tym razem zasiądzie w jury konkursu. Festiwal, jak co roku poprowadzi Ireneusz Bieleninik.

Organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie.

Kontakt:
Biuro Zarządu
ul. Nowowiejskiego 4
42-217 Częstochowa
tel.: 509381391, 693571988

O nas:

PSONI to jedna z najprężniej działających w subregionie północnym województwa śląskiego organizacji pozarządowych, od 58 lat wspierająca osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz opiekunów.

Doświadczenie stowarzyszenia i autentyczne zaangażowanie jego przedstawicieli w niesienie pomocy przekłada się na realizację wielu projektów i zadań, które zapewniają codzienne wsparcie wszystkim grupom wiekowym.

Więcej o stowarzyszeniu: www.psoni.czest.pl

Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych: https://www.facebook.com/PSONI.CZESTOCHOWA/Do zobaczenia!

PSONI koło w Częstochowie

UL. NOWOWIEJSKIEGO 4, 42-217 CZĘSTOCHOWA

„Festiwal Piosenki Podwórkowej” – IV edycja Ogólnopolska

„Festiwal Piosenki Podwórkowej – IV edycja Ogólnopolska. Impreza przeznaczona dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością, głównie intelektualną o zasięgu ogólnopolskim.”

Termin realizacji projektu: 01.06.2023 r. – 31.12.2023 r.

Warunki uczestnictwa w projekcie:

 • W Festiwalu mogą brać udział soliści i zespoły szkół oraz placówek specjalnych zamieszkali na terenie województwa: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, opolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego.
 • Uczestnicy muszą posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • Zgłaszający swój udział powinni przygotować repertuar z cyklu utworów podwórkowych.
 • Zapraszamy również uczestników/widzów wspierających swoich reprezentantów.
 • O zakwalifikowaniu się do udziału w Festiwalu, decyduje kolejność nadsyłania prawidłowo wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, liczba miejsc jest ograniczona.

Najważniejsze działania realizowane w ramach projektu:

 • Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz dokumentów związanych z zatrudnieniem wolontariuszy.
 • Promocja projektu.
 • Rekrutacja uczestników.
 • Przygotowanie i wydruk materiałów poligraficznych.
 • Zaproszenie gościa specjalnego, jurorów oraz prowadzących festiwal.
 • Wynajem sali wraz z jej wyposażeniem, zorganizowanie poczęstunku dla uczestników oraz zakup nagród dla laureatów.
 • Przeprowadzenie Festiwalu Piosenki Podwórkowej – Hala Sportowa Częstochowa,
  ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa,
  w dniu
 • Przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin IV 

Related Posts