Ważne telefony

Telefony ważne w całej Polsce

Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Straż miejska 986
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994

Adwokaci Częstochowa, obsługa prawna firm i osób prywatnych

Sądy Kancelarie adwokackie Częstochowa

Pogotowia w Częstochowie:

Pogotowie Ratunkowe – Sekcja Wezwań Alarmowych, ul. Sikorskiego, tel. 378-51-20, 378-51-21, 378-51-22, 378-51-23

Pogotowie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, ul. Bialska 104/118, tel. 322-27-77

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Kilińskiego 10, tel. 324-39-22

NZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego EMC w Częstochowie
ul. Śląska 19 SP 559
42-217 Częstochowa
Telefon alarmowy: 19 676
Dyspozytornia:
tel. / faks: (34) 374-07-30
Strona www: http://ambulanstransport.eu
Adres e-mail: emc@ambulanstransport.eu

dokumentacja HACCP

Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego, ul. Żyzna 15, tel. 365-02-78

Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. 324-23-55

Pogotowie Opiekuńcze, ul. Legionów 58, tel. 361-92-69

Pogotowie Ciepłownicze, tel. 368-04-60

Pogotowie energetyczne, tel. 324-62-45 lub 324-30-59

Pogotowie wodno-kanalizacyjne, tel. 362-87-72

Wspólnota Anonimowych Alkoholików – Intergrupa AA „Centrum” Częstochowa

Intergrupa AA „Centrum” Częstochowa
ul. Piłsudskiego 41/43
42-200 Częstochowa

Spotkania Intergrupy: wtorki, czwartki, soboty o godz. 18.30

Telefon kontaktowy: 795 109 664
czynny: wt, czw, sob. 17.30-20.30

e-mail: aa.czestochowa@op.pl

inne:

borelioza – leczenie boreliozy, lekarz, badania

Hospicjum, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej,
ul. Dekabrystów 17/19 – dyżury całodobowe, tel. 361-09-82

 

Przewozy niepełnosprawnych, tel. 363-82-26

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Oddział Terenowy w Częstochowie.Adres: Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa Telefon: (34) 360-58-90Fax: (34) 360-58-89, Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 07:00-14:00, Strona www: www.rckik-katowice.com.pl

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 82/94
42-200 Częstochowa
tel.(34) 3615521, 3615563
fax.(34) 3615569
www.straz.czestochowa.pl
e-mail: kmpsp.czestochowa@interia.pl

Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze
Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie podlegają cztery Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze:
JRG-1 w Częstochowie ul. Rejtana 25/35 tel. 3635114
JRG-2 w Częstochowie ul. Sikorskiego 82/94 tel. 3615521 w. 158
JRG-3 w Częstochowie ul. Strażacka 3 tel. 3242222
JRG-4 w Koniecpolu ul. Mickiewicza 40 tel. 3551572

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd w Częstochowie
CZĘSTOCHOWA ul. Jana III Sobieskiego 5
tel. 34 324-23-53

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
CZĘSTOCHOWA ul. Św.Brata Alberta 6
tel. 34 324-39-21

URZĘDY CELNE
Izba Celna w Katowicach. Referat Kontroli Podmiotów Gospodarczych
CZĘSTOCHOWA ul. Legionów 59
tel. 34 361-90-89

Urząd Celny w Częstochowie
CZĘSTOCHOWA ul. Legionów 59a
tel./fax 34 366-93-20
tel. 34 361-94-94

CZĘSTOCHOWA:

PKS – 324 66 16, 368 16 22

lotnicza – 952, 324 34 29, 324 11 83

międzynarodowych linii autokarowych – 365 11 17

paszportowa – 324 94 87

Centrum Informacji Turystycznej – 368 22 50, 368 22 60

Jasnogórskie Centrum Informacji – 365 38 88, 377 74 08

przewozy niepełnosprawnych – 368 32 75

Informacja PKP, PKS LUBLINIEC:

PKP – 356 24 76

PKS – 353 20 34

Informacja PKP, PKS MYSZKÓW:

PKP – 313 11 31

PKS – 313 18 15

Telefony zaufania:

Ogólne:

Telefon Zaufania Polskiej Ligi Trzeźwości, tel. (0-22) 635-86-20

Telefon Zaufania AIDS, tel. (022) 622-50-01 (poniedziałek-sobota przez całą dobę)

Informacja o AIDS, tel. 958

Częstochowa:

Częstochowski – ogólny, tel. 988 (w godz. 16.00-06.00),

Młodzieżowy, tel. 363-20-50 (pn.-pt. godz. 15.00-19.00),

Anonimowych Alkoholików, tel. 361-53-59 (poniedziałek, środa, piątek g. 17-19)

Dla ludzi z problemem alkoholowym, (pn.-pt. godz. 17.00-20.00), tel. 361-41-50

Monaru (antynarkotykowy, dla nosicieli HIV i chorych na AIDS), tel. 365-48-99, 324-32-56

Telefon zaufania – adopcja dzieci, (pn. 12.00-15.00, śr. 12.00-14.00, pt. 14.00-18.00),
tel. 324-30-51

Adopcyjny i dla rodzin zastępczych, tel. 361-49-11, 324-30-51

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, tel. 365-30-44

Dla kobiet po mastektomii i potrzebujących informacji związanych z rakiem piersi,
(śr. godz. 16.00-17.00), tel. 325-55-22

Jasnogórski Telefon Zaufania, tel. 365-22-55 (w godz. 20.00-00.00)

Telefon Zaufania Policji, tel. 365-44-00

Lubliniec:

Telefon Zaufania Policyjny, tel. 356-24-21

Pogotowie Ogrodnicze inż. Janusz Zaremba

 • przeglądy zdrowotności ogrodów
  diagnozowanie chorób i szkodników
  zwalczanie chorób i szkodników w trawnikach
  zwalczanie pędraków i turkucia podjadka
  zwalczanie trudnych szkodników do wykrycia

ul. Naftowa 54, 42-202 Częstochowa, tel.: 34 3629586, 0692 588 649

odpady budowlane Kraków

Częstochowa:

Urząd Miasta, ul. Śląska 11/13, tel. 370-71-00, http://www.czestochowa.um.gov.pl/

Gminy pow. częstochowskiego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Odział zamiejscowy. ul. Jana III Sobieskiego 7,
tel. 324-97-45

Starostwo Powiatowe, ul. Jana III Sobieskiego 9, tel. 34 322-91-00, fax. 34 3229-111

Chirurg stomatolog Katowice

Leczenie zachowawcze i endodontyczne, chirurgia stomatologiczna, protetyka, implantologia, profilaktyka, wybielanie, zdjęcia rtg. Wysoka jakość usług, atrakcyjne ceny, okresowe promocje. Resekcja wierzchołka korzenia zębowego, usuwanie zębów mądrości, implanty umożliwiające osadzenie brakującego zęba lub protezy.

Dental Clinic – dobry dentysta
Katowice, ul. Wł. Orkana 18/4c

tel. 602 367 507
tel. 32 258 58 33

Chirurgia stomatologiczna

Kasa Chorych, ul. Jana III Sobieskiego 9, tel. 324-24-85, 368-04-35

pozycjonowanie stron Katowice

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Okólna 17/19, tel. 361-17-66, 361-07-71, 361-03-26

Śląska Regionalna Kasa Chorych, oddział w Częstochowie, tel. 324-24-85, 368-04-35

Inspekcja Handlowa, ul. Jana III Sobieskiego 7, tel. 324-70-59, 324-70-49

Państwowa Inspekcja Pracy, tel. 361-20-50, 324-72-81, ul. Warszawska 30, porady prawne – poniedziałki-piątki, g. 8.00-15.00;

Klub Federacji Konsumentów, tel. 324-98-75, ul. Nowowiejskiego 3, czynny codziennie
w godz. 10.00-18.00; bezpłatne porady prawne we wtorki i czwartki, godz. 13.00-16.00;

Komitet Ochrony Praw Dziecka, tel. 365-30-44;

Urząd Celny w Katowicach. Oddział, ul. Legionów 59a, tel. 361-94-94

I Urząd Skarbowy, ul. Rolnicza 33, tel. 325-57-35 lub 325-57-50

II Urząd Skarbowy, ul. Tkacka 3/5, tel. 361-92-30

leczenie kanałowe pod mikroskopem

Izba Skarbowa w Katowicach. Ośrodek zamiejscowy, ul. Jagiellońska 1, tel. 363-31-35
lub 363-42-55

Urząd Kontroli Skarbowej. Ośrodek zamiejscowy, ul. Rejtana 9, tel. 363-23-01

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Szymanowskiego 15, tel. 324-31-30 lub 324-40-61

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Filia, al. Niepodległości 20/22, tel. 363-58-78
lub 363-58-77

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Inspektorat Rejonowy, ul. Kopernika 38, tel. 361-46-02

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oddział, ul. Okólna 17/19, tel. 361-17-66, www.zus.czest.pl

Sejmik Samorządowy Województwa Śląskiego. Placówka zamiejscowa, ul. Jana III Sobieskiego 7,
tel. 324-63-91

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Placówka zamiejscowa, ul. Jana III Sobieskiego 7,
tel. 324-94-71

Państwowa Inspekcja Pracy. Oddział, ul. Jaskrowska 11/13, tel. 324-72-81

Miejski Rzecznik Konsumentów przy Starostwie Powiatowym, ul. Śląska 11/13 tel. 368-24-49

Śląski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach, delegatura w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 7, skargi konsumentów przyjmowane są w pok. 303a (III p.) tel. 234-70-49
lub 234-70-59

Federacja Konsumentów w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 3, tel. 324-98-75

Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin w Katowicach. Oddział zamiejscowy,
ul. Śląska 23/25, tel. 324-94-16

Izba Wytrzeźwień, ul. gen. Sikorskiego 78/80, tel. 361-39-96

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W CZĘSTOCHOWIE, 42-202 Częstochowa, ul. Rejtana 13, tel. (34) 363 82 31, 363 89 31, fax (0-34) 363 82 31, e-mail: archiwum@archiwum.czestochowa.um.gov.pl, archiwumpanczwa@poczta.fm

Archiwum od 1991 r. Przechowywanie akt i dokumentów, ul. Dekabrystów 41,
tel. 34 322-01-27, 0601-850-971, www.archiwum.biz.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, ul. Pułaskiego 4/6 przy Akademii Polonijnej
– tel. 368-09-21 wew. 36

Nowe numery telefonów wydziałów w BGŻ

Informujemy o nowych numerach telefonów UM w budynku przy ul. Waszyngtona 5:

sekretariat Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami – 3707 832, 3707 833

sekretariat Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego – 3707 711

Kancelaria adwokacka w Częstochowie Jagiełło Smolarek

ul. Dekabrystów 82, Częstochowa, telefon: + 48 34 344 41 20, fax: + 48 34 344 41 30

Obsługa prawna osób fizycznych i firm, w tym:

 • w drodze kontaktu telefonicznego lub e-mail odpowiedzi na zapytania z dnia biznesowego dotyczące podstawowych problemów związanych z działalnością klienta,
 • analizy, sporządzanie opinii prawnych, projektów umów, regulaminów, projektów pism w sprawach urzędowych, uchwał, innych aktów wewnętrznych przedsiębiorstwa,
 • negocjacje w imieniu przedsiębiorcy,
 • obsługę sprawozdawczości rejestrowej i pozostałych obowiązków rejestrowych klienta wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • obsługę prawną rozwiązań i struktur przyjętych w przedsiębiorstwie w zakresie prawa pracy,
 • obsługę prawną wierzytelności klienta i dochodzenia roszczeń od jego dłużników,
 • reprezentację klienta w postępowaniach administracyjnych, w toku kontroli przedsiębiorcy, w postępowaniu podatkowym, a także w postępowaniach sądowych.

 

Sekretariat Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – 3707704

Referat Komunikacji – kierownik referatu – 3707 719

Biuro Obsługi Interesantów – rejestracja pojazdów – 3707 724 lub 721 i 722

Biuro Obsługi Interesantów – prawo jazdy – 3707 725 lub 720

Szkoły jazdy, szkolenie kierowców – 3707 717

Ważne dla interesantów – rozmieszczenie wydziałów:

– Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami – pomieszczenia na III i IV piętrze
– Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego – III i IV piętro
– Wydział Transportu i Ewidencji Gospodarczej – Referat Komunikacji – II piętro, w tym sala do obsługi interesantów
– Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Ewidencji i Dowodów Osobistych – I i II piętro, sala obsługi klientów na I piętrze
Ponadto zlokalizowano sale rozpraw dla potrzeb wydziałów
MNW i GGN – parter
TEG i SO – I piętro

Urzędy centralne:

Krajowe Biuro Wyborcze. Delegatura Wojewódzka, ul. Jana III Sobieskiego 7, tel. 324-42-24

Regionalna Izba Obrachunkowa. Zespół, al. Armii Krajowej 1/3, tel. 324-02-51

Urząd Dozoru Technicznego. Inspektorat, ul. Piłsudskiego 25/27, tel. 324-32-23

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Śląski oddział regionalny,
42-200 Częstochowa, Jana III Sobieskiego 7 tel. 324-38-77, poniedziałek – piątek: 8:15-16:15

Kłobuck:

ZUS- tel. 317-27-14

Urząd Pracy, ul. Długosza 114 – tel. 317-26-92

Urząd Skarbowy, ul. Rynek 13 – tel. 317-16-19

Lubliniec:

ZUS – tel. 356-26-33

Urząd Pracy – tel. 356-23-52

Urząd Skarbowy, ul. Paderewskiego 7b – tel. 353-15-35

Myszków:

ZUS – tel. 313-45-30

Urząd Pracy, ul. Pułaskiego 42 – tel. 313-50-20, 313-43-79

Urząd Skarbowy, ul. Pułaskiego 68 – tel. 313-15-21

Koniecpol:

Urząd Pracy, ul. Rzeczna 29 – tel. 355-14-12

 

Rozkłady jazdy

Echo-Taxi 96-25
Euro-Taxi 96-21
lnter-Taxi 96-24
Radio-Taxi Carex 96-26
Taxi-Bagażowe 034 322-26 50
Radio Taxi 9191

CZĘSTOCHOWA:
Auto-Radio-Taxi s.c. – al. Wyzwolenia 9, tel. 96-29
Carex. Radio-Taxi – ul. Czecha 21, tel. 96-26
Echo Taxi. Towarzystwo Kierowców Taksówek, Wały Dwernickiego 121, tel. 361-19-19 lub 96-25
Eurocarex. Stowarzyszenie Kierowców Taksówek, ul. Czecha 21, tel. 96-21
INTER-TAXI. Stowarzyszenie Kierowców Taksówek, ul. Czecha 19a, tel. 96-24, 362-38-23,
366-99-60, tel. kom. 0800-222-222
Kulasa Antoni. Taksówka bagażowa, ul. Jastrzębia 18, tel. 361-65-82
Mizera L. Taksówka bagażowa, al. Wojska Polskiego 98, tel. 363-58-65
Radio Taxi 919. Zrzeszenie Transportu Prywatnego – ul. Piłsudskiego 25/27, tel. 919
Tele-Taxi. Stowarzyszenie Kierowców Taksówek – ul. gen. Hallera 1, tel. 361-61-61

LUBLINIEC
Postój Taksówek – pl. Niepodległości, tel. 919

OLESNO
Nyks Józef. Taksówka osobowa – ul. Młyńska 22, tel. 358-25-96

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.