Przeczytaj poprzedni wpis:
BEZPŁATNA KOLONOSKOPIA PROFILAKTYCZNA

Mieszkańcy Częstochowy i powiatu mają możliwość skorzystania z  profilaktycznej kolonoskopii, umożliwiającej wczesne wykrycie raka jelita grubego. Na badanie można się

Zamknij