Częstochowa Online - hotele, praca, kredyty
pozycjonowanie stron Częstochowa
INFORMACJA

Częstochowa Online
Praca Częstochowa
Imprezy Częstochowa
Darmowe ebooki pdf do pobrania
Biznes
Nieruchomości Częstochowa
Hotele Częstochowa
Banki Częstochowa
Rejestracja domen
Edukacja, uczelnie
Pogotowie ratunkowe
ARR Częstochowa
PUP Częstochowa
Giełda oferty
Tanie laptopy
Tanie tablety
Straż Miejska
Kina Częstochowa
Biura maklerskie
Biura rachunkowe
Bankomaty
Ważne telefony
Informacje
Pomoc
Urzędy
Certyfikaty energetyczne
Drukarnie
Ogłoszenia biznesowe
Organizacje
Medycyna
Elektrownie wiatrowe
Taxi
Firmy, biznes
Restauracje
Bary
Puby
Dyskoteki
Kredyt hipoteczny
Fundusze
Inwestycje alternatywne
Deweloperzy
Fryzjerzy

solary Częstochowa
ulrich naturlich
polerowanie lakieru Śląsk

Organizacje w Częstochowie: szkoły, licea, uczelnie
Organizacje w Częstochowie

Strona główna » Organizacje

 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO

Biblioteka Publiczna przeprowadza digitalizację, czyli przeniesienie tradycyjnego tekstu na nośniki cyfrowe (metodą skanowania) i wprowadzenie ich do pamięci komputera. Digitalizacja jest technologią, która zdecydowanie ułatwia korzystanie z różnych dokumentów oraz stanowi pewnego rodzaju formę zabezpieczania cennych zbiorów w archiwach i bibliotekach .
W latach 2003-2004 Bibliotece udało się zdigitalizować 79 najstarszych roczników czasopism.
W roku 2008 instytucja przystąpiła do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury i otrzymała dotację z Samorządu Województwa Śląskiego w wysokości 18 tys. 125 zł na digitalizację archiwalnych materiałów bibliotecznych. Przeniesiono na nośniki cyfrowe 7 kolejnych roczników czasopisma "Życie Częstochowy" z lat 1954 - 1960 z Czytelni Czasopism oraz 37 pozycji książkowych z lat 1846 - 1958 z Oddziału Informacji Regionalnej.
Częstochowska Biblioteka posiada obecnie następujące kolekcje cyfrowe:
Czasopisma:
1. Goniec Częstochowski 1906 - 1939
2. Częstochowianin 1928 - 1930
3. Kurier Częstochowski 1940 - 1945
4. Głos Narodu 1945 - 1947
5. Gazeta Częstochowska 1956 - 1975
6. Gazeta Częstochowska + Nad Wartą 1976 - 1985
7. Życie Częstochowy 1947 - 1960

Książki:
1. Adamczyk Józef , Przewodnik ilustrowany po Jasnej Górze w Częstochowie, Częstochowa 1903
2. Adamczyk Jóżef, Wizerunki dostojników duchownych w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze, Częstochowa 1901
3. Adamczyk Józef, Obrazy w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze, Warszawa 1900
4. Album pamiątkowe budowy nowej wieży na Jasnej Górze w Częstochowie, Warszawa 1906
5. Aleksander ojciec Paulin, Co każdy Polak o Jasnej Górze wiedzieć powinien, Częstochowa 1922
6. Biegańska Mieczysława, Władysław Biegański - życie i praca, Warszawa 1930
7. Bukowski Julian, Jasna Góra: dzieje cudownego obrazu Bogurodzicy w Częstochowie, Kraków 1894
8. [Dwudziesty siódmy] 27 Pułk Piechoty w dniu swego 10-lecia: 1918 - 1928, Częstochowa, 1929
9. Grabowski Bronisław, Widoki Częstochowy i Jasnej Góry z opisem, Warszawa 1876
10. Grzegorz z Sambora, Częstochowa: poemat wydany w roku 1568 u Siebeneychera, Kraków 1896
11. Hohensee Leonard, Książka adresowa miasta Częstochowy: 1947, Częstochowa 1947
12. Jasna Góra: freski Dankwarta, b.m., b.r.
13. Jasna Góra: album, Częstochowa 1928
14. Jędrzejewski Alfons, Historia Zakonu Paulinów: w 1000 rocznicę śmierci św. Pawła Pustelnika, Częstochowa 1939
15. Kneblewski Wacław, Freski Dankwarta: pieśń malarska na sklepieniach Bazyliki Jasnogórskiej, Włocławek 1914
16. Krakowski Stefan, Stara Częstochowa: studia nad genezą, ustrojem, strukturą ludnościową i gospodarczą Częstochowy 1220 - 1655, Częstochowa 1948
17. Lompa Józef, Przewodnik dokładny dla odwiedzających święte, od wieków cudami słynące miejsce w obrazie Najświętszej Panny Marii na Jasnej Górze w Częstochowie, Warszawa 1860
18. Łaziński Aleksander O., Przewodnik dla pielgrzymów i zwiedzających, Częstochowa 1930
19. Nowakowski Wacław, Częstochowa w obrazach historycznych, Kraków 1898
20. Nowicki Czesław, Nowy ilustrowany przewodnik po Jasnej Górze w Częstochowie, Częstochowa 1922
21. Nowicki Teofil, Zarys historii 27 -go pułku piechoty, Warszawa 1929
22. Okuszko Kazimierz, Filozoficzna działalność Władysława Biegańskiego, Częstochowa 1917
23. Pielgrzymka do Jasnej Góry w Częstochowie odbyta przez pątnika XIX w. I wydana z rękopisu przez Michała Balińskiego, Warszawa 1846
24. Pieradzka Krystyna, Fundacja klasztoru jasnogórskiego w Częstochowie w 1382 r., Kraków 1939
25. Przewodnik po Jasnej Górze i okolicy, Częstochowa 1946
26. Przewodnik po Wystawie Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie, Częstochowa 1909
27. Przewodnik po jasnej Górze, Częstochowa 1936
28. Przewodnik po Częstochowie i po Jasnej Górze, Częstochowa 1912
29. Przewodnik po Skarbcu Jasnogórskim, Częstochowa 1926
30. Przewodnik po Częstochowie i okolicy z 40 - ma ilustracjami, planem m. Częstochowy i mapą okolic, Warszawa 1909
31. Romanowski Feliks, Przewodnik po Częstochowie dla pątników i turystów, Kraków 1893
32. Skarbiec Jasnogórski i dary w nim złożone z 46 rysunkami, Warszawa 1896
33. Szatkowski Wincenty, Monografia przemysłu częstochowskiego, Częstochowa 1914
34. Verdmon Jacques Leonard de, Częstochowa i okolice (w dwóch odczytach), Warszawa 1909
35. Weloński Pius, Stacje Męki Pańskiej, Warszawa 1913
36. Zapomniany Jędrzej, Jasna Góra: dzieje cudownego obrazu i klasztoru, Częstochowa 1933
37. Zembrzuski Witold, Przewodnik-informator po Częstochowie i okolicy z planem miasta, [Warszawa] 1958

Część zbiorów jest udostępniona na stronie internetowej Biblioteki. Materiały można również przeglądać w Czytelni Czasopism.
Przygotowała Beata Grzanka

 

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Częstochowie informuje, że trwają obecnie konkursy na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłoszone przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach na następujące działania i poddziałania:
- 6.1.1 "Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy";
- 6.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich";
- 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie";
- 8.1.3 "Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności";
- 9.3 "Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych";
- 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".
W związku z powyższym zostaną zorganizowane seminarium, spotkanie informacyjne oraz szkolenie. Seminarium (3.03) i szkolenie (8.03) odbędą się w budynku Częstochowskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego przy ul. Wały Dwernickiego 117/121, natomiast spotkanie informacyjne (12.03) odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie, przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24/5.
Bliższe informacje na stronie www.czestochowa.roefs.pl.

W ramach projektu "Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w woj. śląskim" Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Zaprasza 5 marca na bezpłatne seminarium nt: "Innowacyjne materiały szansą rozwoju firm produkcyjnych". Połączone z wystawą "Materiałowy BOOM" spotkanie odbędzie się w budynku Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy ul. Wały Dwernickiego 117/121. Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.arr.czestochowa.pl lub www.rsptt.pl oraz pod numerem telefonu 34/324-81-46.

W ramach projektu pn. "WES - wsparcie ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego" Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu, skierowanych do organizacji pozarządowych. Najbliższe szkolenie nt. "Księgowość dla organizacji pozarządowych" odbędzie się w dniach 4-5 marca w budynku Częstochowskiego Parku Przemysłowo -Technologicznego, przy ul. Wały Dwernickiego 117/121.

W ramach projektu pn. "Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w subregionie częstochowskim" w okresie od 22.02.2010 do 26.02.2010r. zakończono realizację Zdania 9 - Opracowanie bazy danych z wykorzystaniem programu komputerowego STATSTICA. W ramach Zadania 10 - Opracowanie i przygotowanie raportu z badań rozpoczęto pracę nad analizą jakościową materiału. W okresie od 01.03.2010 do 05.03.2010r. zespół badawczy rozpocznie prace nad opracowaniem raportu z badań.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza przedsiębiorców do wzięcia udziału w 3 projektach doradczych o charakterze proinnowacyjnym.
W ramach projektów można skorzystać z bezpłatnych:
- audytów technologicznych
- doradztwa przy transferze technologii
- badaniu potrzeb technologicznych
- zgłoszeniu oferty technologicznej
- audytów potrzeb marketingowych.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. informuje, że 1 marca rozpoczęła się realizacja projektu pn. "Mam pomysł". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia. Projekt potrwa do 31.12.2011 roku, a jego głównym celem jest wsparcie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez podniesienie poziomu wiedzy w zakresie prowadzenia i finansowania własnej działalności gospodarczej oraz zwiększenie dostępu do środków finansowych.
Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
1. Wsparcie finansowe do 40 000 zł (dla 65 osób)
2. Wsparcie szkoleniowo - doradcze przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej (dla 80 osób)
3. Podstawowe wsparcie pomostowe (dla 65 osób)
4. Przedłużone wsparcie pomostowe (dla 20 osób)
5. Wsparcie szkoleniowo - doradcze po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

W siedzibie ARR przy ul. Nowowiejskiego 26 czynne są codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30:
- Punkt Konsultacyjny dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą;
- Punkt Informacyjny dla przedstawicieli instytucji, które mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- Punkt Informacyjny dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej czynny w godzinach od 8.00 do 12.00.
jw


Prace magisterskie, pomoc w pisaniu prac magisterskich, prac licencjackich, prac z rachunkowości, prawa, analizy ekonomicznej. Pisanie prac magisterskich jest zgodne z prawem. Firma MGR Prace pisze prace magisterskie profesjonalnie, terminowo, rzeczowo, na wysokim poziomie merytorycznym.

Darmowe ebooki do pobrania

pozycjonowanie stron Katowice, Warszawa

kredyty mieszkaniowe

make money

 

Częstochowa

Mapa Częstochowy
Rozkład MPK
Rozkład PKP
Rozkład PKS
Rozkłady jazdy
Częstochowa City
Turystyka
Hotele i noclegi
SPA hotele
Jasna Góra
Ogłoszenia biznesowe
kursy Częstochowa
kursy Częstochowa
Agroturystyka Jura
Sport
Biura podróży
Usługi kurierskie
Biura tłumaczeń
Media, prasa, radio
Policja
Sądy, adwokaci
Stara Częstochowa fotografie
Schroniska młodz.
Kultura
Częstochowa
Wędkarstwo
Wypożyczalnie samochodów
Spółdzielnie mieszkaniowe

panele fotowoltaiczne

przedszkole Częstochowa

ogłoszenie biznesowe

metalizacja próżniowa : domy weselne

Częstochowa MPK, praca, hotele

Częstochowa | Polityka prywatności | Mapa strony | Kontakt
Copyright © MIG hosting 2002-2014